програматаДемонстрации на традиционни дейности
и домашни занятия
3 - 6 септември
11:00 ч. - 16:00 ч.

По време на Панира гостите на музея ще могат да видят представяне на домашни занятия от традиционния бит на българите: печене и пушене на сливи, плетете на кошници, мелене на царевица във воденица "караджийка", шиене с гайтан, плетене с царевична шума, биене на масло. Атрактивни възстановки на седянки и други народни обичаи.

Печене и пушене на сливи

1

2

3

3

3

Плетете на кошници

1

2

3

4

Мелене на царевица във воденица "караджийка"

1

2

3

 

Шиене с гайтан

1

2

3

 

Плетене с царевична шума

1

2

3

 

Биене на масло

1

2

3