програматаМайсторска надпревара
"Тъкане на колани "на кори"


на Чардаците над Табашка работилница и
Коларо-железарска работилница
Начало: 2 септември, 13:30 ч.
Край: 5 септември, 15.00 ч.
Майсторската надпревара е събитие, което от десетилетия се провежда в Етнографски музей на открито "Етър". Началото е поставено през 1981 г., когато се отбелязват 1300 години от създаването на българската държава. Надпреварата пресъздава "облог", заради който най-добрите майстори от даден занаят "мерят сили" в продължение на няколко дни.

През 2016 г. Майсторската надпревара в Етнографски музей на открито "Етър" започва на 2 септември от 13:30 часа и е посветена на занаята "Тъкане на колани "на кори".

Според регламента на състезанието, участниците трябва да изработят два предмета. Един задължителен - точно копие на колан, тъкан "на кори" и един предмет по избор. Резултатите от състезанието се обявяват по време на традиционната "Вечер на майстора", която тази година е на 5 септември. Победителят получава Голямата награда "Сребърна хлопка" и правото да направи изложба-базар в ЕМО "Етър" през следващата година.

Занаятът "Тъкане на колани "на кори" е обявен за един от шедьоврите на българското нематериално културно наследство.

Запазена до наши дни, техниката на тъкане "на кори" е позната още на древните египтяни. Кога този занаят навлиза в България не е известно, но населението по нашите земи практикува и днес специфични тъкачни технологии, използвани още от Средновековието.

Тъканите колани "на кори" са разпространени най-много в Софийско, Плевенско, Свищовско, Никополско, Ловешко, Севлиевско, Шуменско. Те са важна съставна част на българската традиционна носия. Предназначени са не само да държат облеклото стегнато към тялото, а и за украшение. Правени са за чеиз и дар от момата за младоженеца, кумата, девера и сватовете. На някои от коланите са втъкани имената на младоженците.

Коланите, тъкани "на кори" са едни от най-сложните за изработване елементи на българската народна носия.

Корите представляват квадратни дъсчици с размер около 10 см., в четирите ъгъла на които в малък отвор се прикрепват основните нишки. Те се опъват в двата края на дърво или греда, а по-късно на специално направен стан.

Тъче се с превъртане на събраните успоредни дъсчици, а в отворения зев с ръка се прокарва едноцветния вътък, който се набива с дървен нож. Оцветяването се постига още при вдяването на разноцветната основа. Сложността се състои в преплитането на вътъка и основата, за да се получи желания орнамент.

Ширината на колан, тъкан "на кори" може да бъде между 5 и 10 сантиметра, а дължината между 2 и 3 метра. Коланите могат да завършват с ресни или пискюли. С по-ярки и светли тонове са коланите от Софийско. В Северна България преобладават по-тъмни цветове – черен, тъмночервен и тъмнозелен. Мотивите са растителни и геометрични.

Заданието


Задължителен предмет - колан, тъкан на кори от Магда Маринова през 1920 г. от с. Кръвеник, Севлиевско. Експоната е част от фонда на ЕМО "Етър".
Oткриване на състезанието
Майсторите участници в състезаниетоЦветалина
Терзиева
гр. РазградНиколинка
Тодорова
с. Гецово,
общ. РазградAurelia
Casaru
РумънияAnnelies Tajman
Bergisch
гр. Девентер,
ХоландияМарияна
Георгиева
гр. ПловдивOlexandra
Prenko
УкрайнаСофка
Димитрова
гр. ШуменПетранка
Божилова
гр. ШуменПараскева
Стоянова
гр. Търговище

Резултати от майсторската надпревара

       След обстойно обсъждане на точността на изработка на задължителния предмет и на предметите по избор като техника и естетика, комисията реши да предостави Голямата награда "Сребърна хлопка", почетен диплом, парична награда от 600 лв. и право на изложба - базар в ЕМО "Етър" през 2017 г. на Марияна Димитрова Георгиева от гр. Пловдив – за цялостно представяне и познаване традициите в работата с техниката тъкане на колани на кори.

       Специална награда на Община Габрово в размер на 500 лв. и грамота се присъди на Софка Петрова Димитрова от гр. Шумен – за цялостно представяне.

       Специалната награда на ЕМО "Етър" в размер на 400 лв. и грамота се отсъди на Анелиз Тейман от Холандия за популяризиране развитието на тъкане на колани на кори в съвременността.

       Награда за "Най-млад майстор" в размер на 200 лева и диплом се присъди на Аурелия Касару от Румъния. Наградата е осигурена от Андрей Андреев – майстор ножар в ЕМО "Етър".

       По волята на дарителите икона получи Олехандра Пренко от Украйна, изработена от иконописеца Пламен Малинов от ЕМО "Етър".

       Останалите участници – Параскева Стоянова от гр. Търговище, Николинка Тодорова от с. Гецово, общ. Разград, Цветалина Терзиева от Разград и Петранка Божилова от Шумен получават грамоти и предметна награда от ЕМО "Етър".

Награждаване на майсторите
1 2    

програмата