програматаИзложба художествен текстил
"Възкресените тъкачни техники"
на Стойна Кръстанова


Изложбена зала до Билканицата
2 - 6 септември
Откриване: 2 септември, 11:00 ч.

Стойна Кръстанова е родена на 31.12.1923 г. в с. Гълъбово, област Пловдив. Тя е член на Задругата на майсторите на народни художествени занаяти от 1968 г. Дълги години работи активно в областта на текстилните занаяти (везба и тъкани), пресъздавайки българското културно наследство. В изложбата си "Възкресените тъкачни техники" Стойна Кръстанова представя колекция от авторски произведения, които преоткриват и използват по нов начин старинните техники за изпълнение на коптска, византийска и българска тъканна орнаментика.

Снимки от изложбата

1

2

3

3

1

2

3