програматаВъзстановка на традиционна седянка от с. Новаковци,
общ. Габрово


Пред църквата "Свето Богоявление"
5 септември
13:00 – 14:00 ч.

 

Снимки

1

2

3

3

1

2

3

3

1

2

3

3