програматаФолклорен спектакъл на танцовата трупа на Нешка Робева "Нешанъл Арт", гр. София

3 септември 2016 г.
11:45 – 12:30 ч.
Снимки

2

3

3

1

2

3

3

3

2

3

3

3