програматаГрупа за автентичен фолклор "Кольо Венков"
при НЧ "Светлина 1927", с. Жълтеш, общ. Габрово


3 септември 2016 г.
16:30 – 17:00 ч.
Снимки

2

3