програматаМеждународно изложение-базар
на традиционни занаяти


от Едносводест мост до хотел "Страноприемница"
3 - 6 септември
9:00 ч. - 18:00 ч.

По традиция всяка година в началото на месец септември в Етнографски музей на открито "Етър" се събират майстори от близо и далеч, за да представят своите занаятчийски умения и уникалните си изделия пред многобройните посетители на Международния панаир на традиционните занаяти.

Целта на панаирното изложение е да представи съхранените традиционни техники и съвременното състояние на народните занаяти. Предметите, с които майсторите участват в панаирното изложение, отговарят на специални изисквания: да са изработени с традиционни инструменти по ръчна технология; материалите и суровините, от които са изработени, да са характерни за съответния занаят; да поддържат връзката с традиционната обредност.

Международно участие
Беларус

2

3

3

1

Македония

2

3

3

 
Судан

2

3

3

 
Сърбия

2

3

   
Украйна

2

3

3

1

Българското участие

2

3

3

1

2

3

3

3

2

3

3

3

2

3

3