Обратно в НАРОДНИ ЗАНАЯТИ

Атанас Атанасов Пепеланов - майстор дървостругар от Пловдив

Снимка на майстора Роден на 15.02.1955г., гр. Чепеларе
Документ за регистрация - няма посочено

Контакт:
Пловдив 4000
ул. Явор 3
ул. Бяла река 4
032 242382
GSM 0887707425

Върни в началото


Виделин Христов Пеев - майстор дървостругар от Габрово

Снимка на майстора
Потомствен майстор дървостругар
Роден: 27.03.1977г., гр. Габрово
В рода той е четвърто поколение занимаващ се с дървообработване. Със стругарство се занимава професионално от 1998 г. като двамата с брат си - Пламен Пеев изработват своите изделия на един от струговете на вода в АЕК "Етър"- Габрово.
Изработва всички традиционни форми (гаванки, танури, солници, захлупци,бъклици и др.) така както са го правили неговия дядо и прадядо.

Контакт:
5300 Габрово
кв. Шумели
ул. Бяла река 4
066 44343

Върни в началото


Пламен Христов Пеев - майстор дървостругар от Габрово

Снимка на майстора Потомствен майстор дървостругар
Със занаята се занимавам от 13 години; освен със съвременните инструменти аз изработвам дървени изделия на струг задвижван с вода на територията на АЕК "Етър".
Запознат цялото многообразие на изделията от традиционния регистър на дървостругарството - солници, танури, похлупци, гаванки, паралии (софри), бъклици - в различни големини и размери
Майсторско свидетелство - ЗМНХЗ-София, 2001 г.
Майсторско свидетелство от националната занаятчийска камара

Контакт:
5300 Габрово
кв. Шумели
ул. Бяла река 4
тел. 066 884243
GSM 0878156545

Върни в началото


Данаил Веселинов Кръстев - майстор дървостругар от Габрово

Снимка на майстора Роден 12.05.1973 г. Габрово
С дървостругарство се занимавам от 1991г. Занаята съм научил от дядо си. Изработвам съдове от традиционния регистър на стругарството (танури, солници, бъклици , резбовани чинии и др.) , с помощта на струг задвижван от вода и техника на производство от времето на Възраждането). Предметите са изработени от бук, орех, череша, явор, слива, ясен и др.
Майсторско свидетелство - художествена обработка на дърво - София, 16.02.2002 г.
Майсторско свидетелство от Национална занаятчийска камара

Контакт:
5300 Габрово
ул. "Никола Балканеца" 22
GSM 0887318003
e-mail: etar_fair@yahoo.com

Върни в началото


Тодор Цвятков Цвятков - майстор дървостругар от Габрово

Снимка на майстора Роден на 5.03.1960 г., в гр. Габрово.
От 1995 година се занимава със дървостругарство. Изработва сувенири, солници, свещници, часовници, хаванчента и др.
Майсторско свидетелство - няма.

Контакт:
5300 Габрово
ул. Роден кът 10
GSM 0889665768

Върни в началото