програмата
Заданието


Задължителен предмет – Kонзола с акантов лист. Конзолата е изработена от орех през 19 век и е част от фонда на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство в гр. Трявна. Изпълнена е в характерната за Тревненската възрожденска резбарска школа "кафезлия"- ажурна, релефна, дълбока резба. Съчетава два от любимите на тревненските майстори мотиви – виещ се акантов лист, изрязан дълбоко и пластично и мотив перли. Композицията е под влияние на Европейския барок.
Oткриване на състезанието
Награждаване на майсторите
1 2 3 3
5 3 6 6

П Р О Т О К О Л

       Днес, 05.09.2015 г., на основание на Статута за провеждане на майсторска надпревара „Дърворезбарсгво” жури в състав: Председател: Ненчо Ненчев – преподавател „дърворезба” в Национална гимназия за приложни изкуства "Тревненска школа" –гр. Трявна и членове: Величка Георгиева – член на Управителния съвет на ЗМНХЗ и участник в Оперативното бюро на Международния панаир и Росица Бинева – уредник отдел „Занаяти” при АЕК „Етър” прегледа изработените по време на състезанието предмети от участниците:

Даниел Стоянов Стоянов Пловдив
Красимир Босаков София
Красимира Босакова София
Петър Лазаров Троян
Десислава Недялкова Трявна
Антон Николов Трявна

       Съгласно условията на този конкурс участниците трябваше да изработят:
       • задължителен традиционен предмет представен, в оригинал - конзола с акантов лист от фонда на СМРЗИ – Трявна.
       • втори предмет - изделие с характерна форма или сюжет на една от традиционните възрожденски резбарски школи, от който е участникът или да представя развитието на дърворезбата в наши дни.

        След обстойно и оспорвано обсъждане Журито реши:

       Голямата награда “Сребърна хлопка”, почетен диплом, парична награда от 600 лв. и право на изложба-базар в Архитектурно-етнографски комплекс “Етър” през 2016 г. се присъжда на Антон Николов от гр. Трявна - за цялостно представяне и познаване традициите в дърворезбата.
       Първа награда на Община Габрово в размер на 500 лв. и грамота се присъжда на Петър Лазаров – Троян за убедителната изработка на копие на оригинален предмет.
       Специална награда от АЕК “Етър” в размер на 400 лв. се присъжда на Даниел Стоянов Стоянов - Пловдив - за атрактивно представяне на възрожденската архитектура и дух.
       Награда за „Най-млад майстор” в размер на 150 лева се присъжда на Петър Лазаров – Троян. Тази наградата традиционно се осигурява от Андрей Стоянов – майстор ножар в АЕК „Етър“.
       Това е официалната част от протокола. Сега ще бъдат обявени наградите по волята на дарителите.
       За импровизация и оригиналност парична награда на стойност 50 лева се присъжда на Десислава Недялкова – Трявна. Наградата е осигурена от Андрей Стоянов – майстор ножар в АЕК „Етър“.
       По волята на дарителите иконописците – Росен Дончев и Пламен Малинов – от Иконописното ателие при АЕК „Етър” икона на „Св. Георги” се присъжда на семейство Красимир и Красимира Босакови за дългогодишно съхраняване на духа и традициите в дърворезбата. Иконата е копие на оригинал от ХVІІ в. от района на Странджа.
       Настоящия протокол се съставя в три еднообразни екземпляра.

       Жури: Председател Ненчо Ненчев и членове Величка Илиева и Росица Биневапрограмата