програмата
Приветствие на г-жа Цецка Цачева, Председател на Народното събрание на Република България
1 2 3 4
2 3 4  
XIII-тия Международен панаир на народните занаяти беше под патронажа на г-жа Цецка Цачева,
Председател на Народното събрание на Република България.