програмата
Заданието
Задължителен предмет – щулец - един от най-характерните по форми и украса грънчарски съдове от Габровско(от фонда на АЕК "Етър")
Oткриване на състезанието
Майсторите участници в състезаниетоИван Влаев
СофияАйхан Иде
ТурцияВасиле Чира
РумънияВеличир Джорджевич
СърбияВеселин Дамянов
ГабровоВеселин Андреев
СофияРумен Георгиев
ТроянФикрет Уадауду
Турция

Награждаване на майсторите
1 3 3 3 6
5 3      

П Р О Т О К О Л

       Днес, 07.09.2014 г., на основание на Статута за провеждане на международна майсторска надпревара "Грънчарство" жури в състав: Председател: Николай Йовков – майстор-грънчар от гр. Троян и дългогодишен преподавател в училището по керамика в гр. Троян , Величка Илиева – гл. уредник в АЕК "Етър" и Росица Бинева – уредник отдел "Занаяти" прегледа изработените по време на състезанието предмети от участниците:

Василе Чира Румъния
Величир Джорджевич Сърбия
Айхан Иде Турция
Фикрет Уадауду Турция
Веселин Андреев София
Иван Влаев София
Румен Георгиев Троян
Веселин Дамянов Габрово

       Условията на този конкурс предвиждаха "задължителна" и "свободна" програма. След обстойно обсъждане:
       • на точността и изразителността в изработката на задължителния предмет;
       • на представените предмети по избор като техника и естетика

        Журито реши:

       Голямата награда "Сребърна хлопка", почетен диплом, парична награда от 400 лв.. се присъжда на Айхан Иде – Турция за цялостно представяне в конкурса и разнообразие на формите.
       Първа награда на Община Габрово в размер на 300 лв. и грамота се присъжда на Веселин Дамянов – Габрово за демонстрираното изразително точене на грънчарско колело и за чистота и изящество на формите.
       Специалната награда на АЕК "Етър" в размер на 200 лева и грамота се присъжда на Величир Джорджевич – Сърбия и за убедителната инерпретация на традиционни форми и декорации.
       Награда за "Най-млад майстор" в размер на 200 лева се присъжда на Чира Василе – Румъния Тази наградата традиционно се осигурява от Андрей Стоянов – майстор ножар в АЕК "Етър".
       По волята на дарителите на Веселин Андреев – София се дарява икона предоставена от иконописците – Росен Дончев и Пламен Малинов - Иконописното ателие при АЕК "Етър" за най-богата орнаментика на свободните предмети в надпреварата.
       Журито присъжда правото на съвместна изложба в дните на ХІІІ Международен панаир на народните занаяти "Етър" 2015 г. на: Иван Влаев - София, Веселин Андреев – София, Румен Георгиев – Троян - за атрактивно представяне

       Жури: Председател Николай Йовков и членове Величка Илиева и Росица Биневапрограмата