програмата
6 септември (събота)
Панаирното изложение

1

2

3

4

5

Държавен фолклорен ансамбъл "Габровче", гр. Габрово

1

2

3

3

Група за изворен фолклор при НЧ "Хр. Ботев-1923" с. Драгановци, общ. Габрово

1

2

Ревю на народни носии от Ямболско

1

Ансамбъл за изворен фолклор "Бакаджик-7" гр. Карнобат

1

2

2

ФА "Родопа" гр. Смолян

1

2

2

2

2

1

2

2