програмата
5 септември (петък)
Панаирното изложение

1

2

3

3

3

ФТА "Детелини" гр. Павел баня

1

2

3

4

Група за народни песни "Ахинора" при НЧ "Съзнание-1891" гр. Исперих

1

2

2