програмата
7 септември (неделя)
Панаирното изложение

1

2

3

4

Фолклорен ансамбъл "Сивек", гр. Габрово

1

2

2

2

2

Шопски хумор от село Зимевица, обл. София

1

Танцов състав при НЧ "Пробуда-1927" с. Миланово, обл. София

1

Певческа група "Сладкопойна чучулига" при НЧ "Хр. Ботев- 1929" с. Церово, обл. София

1