Научен ръководител доц. д-р Соня Алексиева


програмата
Програма
6 септември 2014 г.
Габрово

13.00 – 13.10 Откриване на кръглата маса

І заседание
Председател доц.д-р Соня Алексиева

13.10-13.25 Доц. д-р Ангел Гоев, директор на АЕК "Етър", Габрово –
"Етъра – живата българска традиция"
13.25-13.40 Величка Илиева, главен уредник в АЕК "Етър", Габрово –
"Етъра – 50 години предизвикателството да бъдеш първи"
13.40-13.55 Гл. ас. д-р Ивелина Ефтимова, Шумен, ШУ "Еп. Константин Преславски" –
"Изграждането на АЕК "Етъра" в спомените на местното население"
13.55-14.10 Мирела Донкова, внучка на Лазар Донков, Варна, Община Варна –
"За родовата памет, за националните символи, за човека, който създаде Етъра"
14.10-14.25 проф. д. изк. Симеон Недков, София, СУ "Св. Климент Охридски" –
"Музеите на открито и тяхното бъдеще"
14.25-14.40 Дана Ботороага, музей Астра – Сибиу, Румъния –
DREAM European Project, Prog-ramme Culture 2007-2013 (Design Research Europe Art Metier) "МЕЧТА" - Европейски проект, кул-турна програма 2007-2013 (Изследване, дизайн, занаяти и приложни изкуства в Европа)
14.40-14.55 Пенка Колева, Габрово, бивш главен уредник и директор на АЕК "Етър", Габрово –
"Спомени и размисли – как да се представи "атрактивно" културното наследство"
14.55-15.10 Димитър Василев, София, докторант в ИЕФЕМ-БАН –
"Етнографските комплекси в българския контекст – създаване, политики, проб-леми"
15.10-15.25 Румяна Денчева, уредник в АЕК "Етър", Габрово –
"Етъра и музейната колегия"
15.25-15.40 Росица Бинева, , уредник в АЕК "Етър", Габрово –
"Етъра през погледа на посетителите"
15.40-16.00 Кафе пауза
ІІ заседание
Председател проф. д. изк. Симеон Недков

16.00-16.15 Вела Лазарова, Габрово, бивш уредник в отдел "Възраждане" на РИМ-Габрово –
"Етърските специалисти и майстори (Любов и традиция в духа на българското)"
16.15-16.30 Мирослав Тошев, Омуртаг, дирек-тор на Исторически музей-Омуртаг –
"Идеи за преустройството и развитието на Исторически музей-Омуртаг, почерпени от принципите на устройство в АЕК "Етър"
16.30-16.45 Георги КумановДоц. д-р Соня Алексиева, София, Нов български университет –
"Тенденции в развитието на АЕК "Етър" като дестинация за културен туризъм"
16.45-17.00 Десислава Тихолова, Русе, уредник-фолклорист в Музей на градския бит –
"Eтър: Детски кът за възрастни – назад или на-пред към детството?"
17.00-17.15 Десислава Вутова, Троян, уредник в Музея на занаятите –
"За хубавите традиции, които продължават (Взаимоотношенията между АЕК "Етър" и Музея на занаятите - Троян)"
17.15-17.30 Иванка Лилова, Габрово, дългогодишен уредник в отдел "Селско стопанство" и "Работа с публиката" в АЕК "Етър" –
"Мандра и сушило за сливи като експозиционни обекти"
17.30-17.45 доц. д-р инж. Елена Захариева, Габрово, Технически университет - Габрово –
"Цифровото представяне на културното наследство като начин за неговото опазване и съхраняване
17.45-18.30 Дискусия