програмата
Програма на конференцията
ДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„Народните занаяти - минало, настояще и бъдеще"7 септември 2014 г.
Габрово

9,30 - 9,40 Откриване на конференцията

І заседание
Председател доц.д-р Ангел Гоев

9.40-9.50 Мери Стоянова, Битоля, Македония –
Ресенската керамика – традиция и съвременни промени
9.50-10.00 Деян Кръстич, Зайчар, Сърбия -
Най-известният пиротски грънчар Велемир Джорд-жевич от Зайчар
10.00-10.10 Елена Гаван, Сибиу, Румъния -
Палто от овча кожа. Майсторство, стил, величественост – подход към една изложба
10.10-10.20 Хюсеин Йалтерик, Турция –
Фамилията Ипек – три поколения лютиери и изпълнители на байлама в Измир
10.20-10.30 Горанчо Ангелов, Щип, Македония –
Изработването на традиционни музикални инструменти в Република Македония - старинен занаят и приносът му в съхранението на автентичната инструментална музикална традиция
10.30-10.50 Кафе пауза


ІІ заседание
І Секция - Конферентна зала
Председател проф.д.изк. Симеон Недков

10.50-11.00 проф. д. изк. Симеон Недков, София –
Народните занаяти в музеите на открито
11.00-11.10 доц.д-р Екатерина Керемидарска, Кюстендил -
Развитие на занаятите в Шоплука – минало и настояще
11.10-11.20 Михаил Стойчев, Килифарево –
Развитие на занаятчийството и поминък в Килифарево през втората половина на ХІХ в.
11.20-11.30 Анюта Каменова-Борин, Чипровци –
Още за занаятите в Чипровци
11.30-11.40 Доц. Иван Петков, Габрово –
Занаятите като форма на социално предприемачество
11.40-11.50 Трифон Балабанов и проф. Милка Василева - Загадки от миналото на Габровския край
11.50-12.00 Марияна Петрова-Ибришимова и Венелина Илиева, Казанлък – Бай Петко – Бакърчето
12.00-12.10 д-р Ирина Витлянова, Шумен –
За калайджийския занаят в Шумен по спомени на Васил Петров
12.10-12.20 Димка Илиева, Сливен –
Пръстени от Сливенско
12.20-12.30 Вела Лазарова, Габрово –
Тинчо Димитров – етърският майстор куюмджия
12.30-12.40 Веселина Белева, Исперих -
Да обърнеш времето - за исперихския часовникар с много таланти
12.40-12.50 Васил Караджов, Асеновград –
За един майстор собаджия и тенекеджия в Асеновград
12.50-13.00 Росица Бинева, Габрово –
Майсторлък без душа и сърце няма – за дървостругаря Иво Стоянов от Габрово
13.00-13.10 гл.ас. д-р Ивелина Ефтимова, Шумен -
Традиция и модерност в кошничарския занаят (по материали от Етъра)
13.10-13.20 Цветалин Цветанов, Исперих –
Кошничарството в Исперихски регион
13.20-13.30 Мария Йорданова, Пазарджик –
Изделия от костилки
13.30-13.40 Мая Иванова, Г. Оряховица –
Растителната украса върху сграфитокерамиката от Второто българско царство (кр. ХII-ХIV в.)
13.40-13.50 Величка Илиева, Габрово –
За живота на един грънчар между две епохи
13.50-14.00 Росица Топалова, Бургас –
За грънчарството, керамиката, бай Петър и ИкАр
14.00-14.10 Анастасия Георгиева, Бяла черква –
Пепиниерството в Бяла черква в началото на ХХ в.
14.10-14.20 Елена Колева, Габрово -
Млекарство и сиренарство по българските земи
14.20-14.30 Доц.д-р Людмила Китипова-Попова, Пловдив -
Домашно свещарство – страници от стария бит на Енина - по архива на Петко Китипов /1893-1989/
14.30-14.40 Дискусия

ІІ заседание
ІІ секция - Ресторант "Странноприемница"
Председател проф. д-р ист. н. Диана Радойнова

10.50-11.00 Теменуга Йорданова, Г. Оряховица –
Традиции и приемственост в хлебарството от Горна Оряховица
11.00-11.10 Александър Александров, Исперих –
Направата на юфка в Исперихския край
11.10-11.20 Георги Куманов, Велинград –
Въглища ри, катранджии и боринари – изчезващите занятия в Родопите
11.20-11.30 Добринка Костова, Елхово -
Още за един самобитен майстор от с. Маломирово, Елховско
11.30-11.40 Димитър Петров, Разград –
Отглежда не, обработка и изработване на платно и въжета от коноп в село Побит камък, Разградска община
11.40-11.50 Димитър Василев, София –
Бубарство в XXI в. Случаят Мандрица
11.50-12.00 д-р Дария Василева, София –
Защитата на интересите на непълнолетните наследници сред абаджиите-гурбетчии в епохата на Възраждането
12.00-12.10 Биляна Боянова, Исперих -
Благой Илиев - един различен майстор шивач в Исперихско
12.10-12.20 Даниела Тодорова-Дабкова, Трявна –
Везането на сокайни шевици – между традицията и творчеството
12.20-12.30 Надка Василева, В. Търново –
Търновската шевица в костюмите на музикално-драматичните изпълнители през 20 в.
12.30-12.40 Десислава Тихолова, Русе –
Наименования на мънистени украси в дискурса на митопоетичното мислене
12.40-12.50 проф. д-р ист. н. Диана Радойнова и д.м. Чавдар Карабаджаков, Бургас – Вечери в Странджанския хан. Социо-психологически и културологични аспекти на кръчмарския занаят
12.50-13.00 Румяна Денчева, Габрово –
Търговията с Анадола, отразена в търговските тефтери на Тодор Казасов от Габрово
12.00-12.10 Биляна Боянова, Исперих -
Благой Илиев - един различен майстор шивач в Исперихско
13.00-13.10 Мирослав Тошев, Омуртаг –
Майсторски свидетелства на занаятчии от гр. Омуртаг, издадени в периода 1935-1951 г. според Регистър на Варненската търговско-индустриална камара
13.10-13.20 доц.д-р Ангел Гоев, Габрово –
Еснафската благотворителност
13.20-13.30 д-р Миглена Петкова, В. Търново –
Мостът на еленския чорбаджия Стоян Габровалията край Къпиново. ("Минувайте и поменувайте, а не кълнете")
13.30-13.40 Десислава Божидарова, Видин –
Видинските занаятчии и ролята им за развитие на светско образование
13.40-13.50 д-р Биляна Попова, Пловдив –
Как се създаде Задругата на майсторите
13.50-14.10.00 Теодора Василева, Исперих –
Пример за възпроизвеждане и съхраняване на културни ценности
14.00-14.10 Даниел Руменов, Шумен –
Народните занаяти - между атракцията и обучението
14.10-14.20 доц.д-р Соня Алексиева, София –
Народните занаяти: комуникации, познания и атрак-ции
14.20-14.30 доц.д-р инж. Елена Захариева, Габрово –
Цифрово представяне на модели на традицион-ни ръчно плетени изделия
14.30-14.40 Дискусия