програмата
Заданието
Сара – задължителен предмет в състезанието. Експонатът е от фонда на АЕК "Етър".
Сарата е едно от най-популярните дървостругарски изделия в миналото. Този вид изделия са изработвани в различни големини и са познати под общото наименование захлупци (похлупци).
Oткриване на състезанието
Майсторите участници в състезанието

Донка Герджикова
Христо Племенов Пеев,
гр. Габрово, кв. Шумели

Невена Ненова
Димитър Стефанов Димитров,
с. Чарково, община Габрово

Маргарита Барганска
Иво Христов Стоянов,
гр. Габрово

Руменка Николова
Стефан Лалев Лавчиев,
гр. Троян

Награждаване на майсторите
1

Голямата награда "Сребърна хлопка", почетен диплом, парична награда от 400 лв. и право на изложба-базар в Архитектурно-етнографски комплекс "Етър" през 2014 г. се присъжда на Иво Христов Стоянов от гр. Габрово - за цялостно представяне и познаване традициите в дървостругарството.


3

Първа награда на Община Габрово в размер на 300 лв. и грамота се присъжда на Димитър Стефанов Димитров от с. Чарково, община Габрово - убедителната инерпретация на традиционни форми в дървостругарството.


5

Награда за "Най-млад майстор" в размер на 200 лева се присъжда на Христо Племенов Пеев от гр. Габрово. Тази наградата традиционно се осигурява от Андрей Стоянов – майстор ножар в АЕК "Етър". По волята на дарителите на на най-младият майстор се дарява и икона "Богородица с младенеца" на стойност 250 лева, копие на икона от Тревненската иконописна школа. Наградата е предоставена от иконописците – Росен Дончев и Пламен Малинов - Иконописното ателие при АЕК "Етър".


6

Специална награда от АЕК "Етър" в размер на 200 лв. се присъжда на Стефан Лалев Лавчиев от гр. Троян - за ентусиазма и предизвикателството, с което той прие да участва в майсторската надпревара.


П Р О Т О К О Л

       Днес, 07.09.2013 г., на основание на Статута за провеждане на майсторска надпревара "Дървостругарство" жури в състав: Председател: Величка Георгиева – член на Управителния съвет на ЗМНХЗ, Антон Сомлев – музеен специалист, уредник в Националното изложение на народните занаяти с. Орешак и Росица Бинева – уредник отдел "Занаяти" прегледа изработените по време на състезанието предмети от участниците:

1. Христо Племенов Пеев гр. Габрово
2. Димитър Стефанов Димитров с. Чарково, община Габрово
3. Иво Христов Стоянов гр. Габрово
4. Стефан Лалев Лавчиев гр. Троян

       Съгласно условията на този конкурс участниците трябваше да изработят:
       • задължителен традиционен предмет представен, в оригинал;
       • изделия с характерна форма от съответния регион, от който е участникът или да представя развитието на дървостругарството в наши дни.

       След обстойно и оспорвано обсъждане
        журито реши:

       Голямата награда "Сребърна хлопка", почетен диплом, парична награда от 400 лв. и право на изложба-базар в Архитектурно-етнографски комплекс "Етър" през 2014 г. се присъжда на Иво Христов Стоянов от гр. Габрово - за цялостно представяне и познаване традициите в дървостругарството.
       Първа награда на Община Габрово в размер на 300 лв. и грамота се присъжда на Димитър Стефанов Димитров от с. Чарково, община Габрово - убедителната инерпретация на традиционни форми в дървостругарството.
       Награда за "Най-млад майстор" в размер на 200 лева се присъжда на Христо Племенов Пеев от гр. Габрово. Тази наградата традиционно се осигурява от Андрей Стоянов – майстор ножар в АЕК "Етър". По волята на дарителите на на най-младият майстор се дарява и икона "Богородица с младенеца" на стойност 250 лева, копие на икона от Тревненската иконописна школа. Наградата е предоставена от иконописците – Росен Дончев и Пламен Малинов - Иконописното ателие при АЕК "Етър".
       Специална награда от АЕК "Етър" в размер на 200 лв. се присъжда на Стефан Лалев Лавчиев от гр. Троян - за ентусиазма и предизвикателството, с което той прие да участва в майсторската надпревара.

       Настоящият протокол се съставя в четири еднообразни екземпляра.

       Жури: Председател В. Георгиева и членове Р. Бинева и А. Сомлевпрограмата