програмата
6 септември (петък)
Панаирното изложение

1

2

3

Панаирното изложение - международно участие

Англия
1 2 3

Италия
1 2 3 4

Румъния
1 2 3 4

Сирия
1 2 3 4

Украйна
1 2 3

Шотландия
1 2 3 4
ДФА "Габровче", гр. Габрово

1

2

3

4

5

Фолклорна група "Вранилчанки" при НЧ "Наука-1902", с. Враниловци общ. Габрово

1

2

Фолклорен ансамбъл "Сидер Войвода", гр. Горна Оряховица

1

2

2

2

Танцов спектакъл "От залез слънце до трети петли", ансамбъл "Сивек", гр. Габрово

1

2

3

4

5