програмата
През своето многовековно съществуване българският народ е практикувал занятия, за направа на оръдия на труда и предмети за битово потребление. Различните домашни дейности, наследени от предците, се обогатяват като приемат творческите възможности и изпълнителското майсторство на народа. Домашното производство е едно от гнездата, където се заражда, разраства и укрепва спецификата на българската традиционна култура.
Народните умения - плод на мъжките и женски ръце са многообразни.
По време на Международния панаир на народните занаяти, ние представяме някои от тях.
Плетене с царевична шума /беленица/
1 2 2 2
 
Плетене на кошове
1 2
Повсеместно ръчно домашно производство е плетенето на кошници, кошове, кошери ... използва се еластичността на някои дървесни видове, като повет, върбови пръчки, лесково дърво. С тях се задоволяват различните нужди от съдове: кошници за предене, кошници за сливи, ябълки, шиник, лъжичник, житен кош, брашнен кош, пчелен кошер и др. По време на панаира майсторът кошничар показва плетене на кошове от цепени лескови пръчки.
Боядисване на вълнена прежда с естествени багрила
1 2 2 2
Багрилата извлечени от растенията са с невероятна красота. Те могат да бъдат доста наситени или пък едва доловими с леки приглушени тонове. От едно растение могат да бъдат извлечени до 15-20 нюанса. За багрилен материал могат да бъдат използвани - корени, кори, листа, стебла и цветове.
За да се получат различни цветове, преждата трябва да бъде стипцована. За целта най-често се използва алуминиев, меден и железен сулфат (стипца, син и зелен камък). Багри се също в кисела и алкална киселина.
Багренето с растения е доста дълъг процес, но резултатите, които се получават си заслужават търпението.
Печене на сливи
1 2 1 2
В експонираното на територията на музея "сушило за сливи" по време на панаира се сушат (опушват) сини сливи, от които всеки може да вкуси.

програмата