програмата
Заданието
               Представяне на задължителния предмет - от фонда на АЕК „Етър” - Габрово
Oткриване на състезанието
Майсторите участници в състезанието

Донка Герджикова
Донка Герджикова,
гр. Бургас

Невена Ненова
Невена Ненова,
гр. София

Маргарита Барганска
Маргарита Барганска,
гр. София

Руменка Николова
Руменка Николова,
гр. Варна

Илиана Шишкова
Илиана Шишкова,
гр. Пловдив

Пенка Ставрева
Пенка Ставрева,
с. Първенец

Мариета Недкова
Мариета Недкова
, гр. София

Моменти от състезанието

Награждаване на майсторите
3 1

Председателят на журито – г-жа Величка Георгиева, член на Управителния съвет на ЗМНХЗ, обявява решението на комисията.


2 3

Г- н Климент Кунев, заместник - кмет на Община Габрово връчва Голямата награда "Сребърна хлопка" на Пенка Ставрева от с. Първенец, Пловдивско за цялостно представяне и познаване традициите в работата с плъсти.


4 5

Първа награда на Община Габрово и грамота за участие бе връчена от заместник - кмета на Община Габрово - Климент Кунев на Мариета Недкова от гр. София за цялостно представяне.


6 6

Специалната награда на АЕК "Етър" връчи доц. д-р Ангел Гоев, Директор на комплекса, на Руменка Николова от гр. Варна за сполучливо представяне развитието на работата с плъсти в наши дни.


7 8 Журито определи и допълнителни награди, предоставени от майстори- дарители от АЕК "Етър".
7 8  

6 6

Английски студенти, изучавали занаят в АЕК "Етър" получиха своите сертификати за придобиване умения на български възрожденски майстори по време на Вечерта на майстора.


П Р О Т О К О Л

       Днес, 08.09.2012 г., на основание на Статута за провеждане на майсторска надпревара "Плъсти" жури в състав: Председател: Величка Георгиева – член на Управителния съвет на ЗМНХЗ, Величка Илиева – гл. уредник в АЕК "Етър" и Галя Йорданова – уредник отдел "Бит и домашни занятия" прегледа изработените по време на състезанието предмети от участниците:

1. Руменка Михайлова Николова гр. Варна
2. Мариета Йорданова Недкова гр. София
3. Илияна Иванова Шишкова гр. Пловдив
4. Пенка Димитрова Ставрева с. Първенец, обл. Пловдив
5. Маргарита Миткова Барганска гр. София
6. Невена Стефанова Ненова гр. София
7. Донка Радева Герджикова гр. Бургас

       След обстойно обсъждане на точността на изработка на задължителния предмет и на предмет по избор, който съгласно Статута за провеждане на майсторската надпревара комисията
       РЕШИ:

       Голямата награда "Сребърна хлопка", почетен диплом, парична награда от 400 лв. и право на изложба-базар в Архитектурно-етнографски комплекс "Етър" през 2013 г. се присъжда на Пенка Димитрова Ставрева от с. Първенец, обл. Пловдив - за цялостно представяне и познаване традициите в работата с плъсти.
       Първа награда на Община Габрово в размер на 300 лв. и грамота се присъжда на Мариета Йорданова Недкова от гр. София - за цялостно представяне.
       Специална награда от АЕК "Етър" в размер на 200 лв. се присъжда на Руменка Михайлова Николова от гр. Варна за сполучливо представяне развитието на работата с плъсти в наши дни – пано с тематика от АЕК "Етър".

       Журито определи и допълнителни награди, предоставени от дарители:
       Награда "Икона Св. Богородица", изработена от етърските иконописци Росен Дончев и Пламен Маринов, получава Невена Стефанова Ненова от гр. София за "Най – млад майстор".
       Награда в размер на 100 лева се присъжда на Маргарита Миткова Барганска от гр. София за изработка на най – артистичен предмет. Наградата е осигурена от Андрей Андреев – майстор ножар в АЕК "Етър".
       Награда в размер на 100 лева се присъжда на Илияна Иванова Шишкова от гр. Пловдив за умело притворяване на традицията в съвременното облекло. Наградата е осигурена от Андрей Андреев – майстор ножар в АЕК "Етър".
       Предметна награда получава Донка Радева Герджикова от гр. Бургас за оригинален съвременен аксесоар. Наградата е осигурена от Веселин Дамянов, майстор – грънчар в АЕК "Етър".

       Настоящият протокол се съставя в четири еднообразни екземпляра.програмата