програмата
Панаирното изложение

1

2

3

4

5

6

7

8

Ансамбъл за изворен фолклор "Бакаджик"- гр. Ямбол

1

2

3

3

Куклен спектакъл

1

2

"Капански ансамбъл" - гр. Разград

1

2

2