програмата
9 септември (неделя)
Панаирното изложение

1"

2"

3

4

5

6

7

Духов оркестър "Габрово"

1

2

3

3

Фолклорна формация "Трапезица" - гр. В. Търново

1

2

3

4

Закриване на X Международен панаир на народните занаяти "Етър" 2012

1