програмата
Изложба-базар "Гайтанджийство"- авторска изложба на Миглена Терзиева от гр. Търговище,
носител на наградата "Сребърна хлопка" в майсторската надпревара в дните на Международния панаир на занятите – 2011 г.

1

2

3

4

5

1
2
3
   През Възраждането в тясна връзка с облеклото в България се развиват няколко занаята, един от които е гайтанджийството. Занаятът е свързан с производството на гайтан - вълнен плетен шнур. От произвежданите три вида гайтан - осмак, десетак и дванайсетак, последният придобива най-широко приложение и до днес.
   В миналото занаятът се развива в Калофер, Карлово, Габрово, Сопот, Самоков, Пирдоп и др.
   Първоначално гайтанът се появява като един вид плосък ширит, пришиващ се по ръбовете на вълнената дреха, за да крепи по-здраво отделните й части. Работата с гайтан днес произхожда от традиционната украса с гайтан на българските народни носии, от абаджийството, занаят присъщ на мъжете в миналото, вероятно заради по – грубия плат, от който се шият. Така впоследствие започва да служи за украса на българските традиционни народни костюми. Днес употребата на гайтан придобива по-различно приложение. Той се прилага за украса на някои дрехи, но вече намира приложение и за изработване на предмети от бита. Смята се за поле на изява най – вече сред жените. Характерно при украсата на народния костюм е максималната плътност на прилепване на гайтана, оформящ отделните орнаменти. Към тази линия на творене се придържат и днешните майстори. Съвсем нормално е да се приеме за белег на приемственост. Гайтанът – дванайсетак позволява да се постигне едно съвършенство на художествено оформление на предметите, защото жиците му хубаво залепват една до друга, излъчвайки желаната красота и плътност на орнаментите. Това е една от причините за продължаващото му търсене и приложение до днес. А навлизащите трансформации, наложени от Новото време и засягащи приложението му, са важен показател за равнището на съвременното съзряване на днешните майстори – творци.
   Като доказателство за съвременната употреба на гайтана се явяват предметите в експозицията на Миглена Терзиева, които могат да се определят като негова иновация.
Миглена Терзиева

Миглена Пенева Терзиева    Миглена Пенева Терзиева е родена на 22.01.1974 г. в гр. Търговище. Завършва ЮзУ "И. Рилски", специалност педагог-инженер, а впоследствие специализира в ТУ гр. София "Технология на облеклото" и квалификационен курс по занаята "Традиционно облекло с гайтан".    Миглена Терзиева е носителка на голямата награда в майсторската надпревара "Гайтанджийството" /изработване на предмети от гайтан/, проведена в дните на ІХ – тия Международен панаир на народните занаяти в АЕК "Етър".    В самостоятелната изложба-базар на Миглена Терзиева се разкрива пъстра картина от невероятни гайтанени изделия, украсени или изцяло изработени от гайтан. Това са не само съвременни интерпретации на традиционни костюми и орнаментирани по-нови дрехи, но и предмети като пана за окачване, възглавници, чанти, цели комплекти колиета, гривни, пръстени, вази и други.    Атрактивните произведения на авторката в изложбата допринасят за запазване на традицията, свързана с изработване на богат асортимент от гайтанени изделия, както и на едно ново изкуство, привличащо майстори и самодейци от цяла България.

Адрес:
Търговище 7700, ул. "Странджа" №3
телефон: 0601/ 82842, 0894 69 52 81
e-mail: megi-terzieva@abv.bg