програмата
3.9. (събота) - Панаирното изложение

1

2

3

4

3.9. (събота) - Фолклорна музика

1

2

3

4