програмата
Панаирното изложение

7

8

9

10

11

 

Фолклорен ансамбъл „Сивек” – гр. Габрово

1

2

3

„Голешовски фантове”, с. Голешово

1

2

Танцов клуб „Ахинора”, гр. Исперих

1

2

Куклено шоу представят Радостина Андреева и Димитър Шанов, гр. Габрово

1

2

2

„Бански старчета”, мъжка фолклорна група гр. Банско

1