програмата
Заданието

               Представяне на задължителния предмет - стъпка от фонда на АЕК „Етър” - Габрово
Oткриване на състезанието
Майсторите участници в състезанието

Величка Михайлова Стоянова
Величка Михайлова Стоянова,
гр.Попово

Радка Ганева Радева
Радка Ганева Радева,
гр.Попово

Пенка Пантелеева Николова
Пенка Пантелеева Николова,
гр.Габрово

Верка Симеонова Цанева
Верка Симеонова Цанева,
с. Смиловци, община Габрово

Иваничка Георгиева Миланова
Иваничка Георгиева Миланова,
гр.Разград

Кина Стефанова Хицова
Кина Стефанова Хицова,
гр.Севлиево

Жулиета Панайотова Георгиева
Жулиета Панайотова Георгиева,
гр.Пловдив

Моменти от състезанието

Награждаване на майсторите
1 Председателят на журито – г-жа Величка Георгиева, член на Управителния съвет на ЗМНХЗ, прочита решението на комисията

2 3 Г-жа Екатерина Джумалиева – началник отдел „Музейна дейност и изобразителни изкуства” в Министерство на културата връчва Голямата награда „Сребърна хлопка” на Жулиета Панайотова Георгиева от гр. Пловдив – „ За цялостно представяне и познаване традициите в плетенето с царевична шума”.

4 5 Г-н Николай Сираков – кмет на Община Габрово връчва Първа награда на Кина Стефанова Хицова от гр.Севлиево - „За изработване на копие най-близко до оригинала”.

6 ст.н.с. д-р Ангел Гоев – директор на АЕК „Етър” връчва Специалната награда на музея на Пенка Пантелеева Николова от гр. Габрово - „За най-сполучливо представяне развитието на плетенето с царевична шума в наши дни”.

Благодарение на събрания от спонсори награден фонд, журито раздаде и следните награди:

7 8 Награда „Колекция“ - на Верка Симеонова Цанева от с. Смиловци, община Габрово.

9 Специална награда за най-артистично произведение - на Иваничка Георгиева Миланова от гр.Разград

10 11 Колективна награда „От обичая към изделието” на участничките от гр. Попово – Величка Михайлова Стоянова и Радка Ганева Радева.

12 13 14 15
Във фоайето на хотел "Странноприемница" бяха представени изработените по време на състезанието изделия.


16 Тази година "Наградата на публиката" спечели Жулиета Панайотова Георгиева от гр. Пловдив

П Р О Т О К О Л

       Днес, 04.09.2010 г., на основание на Статута за провеждане на майсторска надпревара “Плетене с царевична шума”, жури в състав: Председател: Величка Георгиева – член на Управителния съвет на ЗМНХЗ, Иванка Лилова – музеен специалист етнограф и Росица Бинева – уредник отдел „Занаяти”, прегледа изработените по време на състезанието предмети от участниците:

1. Величка Михайлова Стоянова гр. Попово
2. Радка Ганева Радева гр. Попово
3. Пенка Пантелеева Николова гр. Габрово
4. Верка Симеонова Цанева с. Смиловци, община Габрово
5. Иваничка Георгиева Миланова гр. Разград
6. Кина Стефанова Хицова гр. Севлиево
7. Жулиета Панайотова Георгиева гр. Пловдив

       След обстойно обсъждане на точността на изработка на задължителния предмет и на предмет по избор, съгласно Статута за провеждане на майсторската надпревара, комисията
       РЕШИ:

       Голямата награда “Сребърна хлопка”, почетен диплом, парична награда от 400 лв. и право на изложба-базар в Архитектурно-етнографски комплекс “Етър” през 2010 г. се присъжда на Жулиета Панайотова Георгиева от гр. Пловдив - за цялостно представяне и познаване традициите в плетенето с царевична шума.
       Първа награда на Община Габрово в размер на 300 лв. и грамота се присъжда на Кина Стефанова Хицова от гр.Севлиево - за изработване на копие най-близко до оригинала.
       Специална награда от АЕК “Етър” в размер на 200 лв. се присъжда на Пенка Пантелеева Николова гр. Габрово - за най-сполучливо представяне развитието на плетенето с царевична шума в наши дни.

       Благодарение на събрания от спонсори награден фонд с парични постъпления, журито определи и следните награди:
       Награда „Колекция“ в размер на 200 лева се присъжда на Верка Симеонова Цанева от с. Смиловци, община Габрово . Наградата е осигурена от Андрей Стоянов – майстор ножар в АЕК „Етър“.
       Специална награда за най-артистично произведение се присъжда на Иваничка Георгиева Миланова от гр.Разград
       Колективна награда „От обичая към изделието” се присъжда на участничките от гр. Попово – Величка Михайлова Стоянова и Радка Ганева Радева.
       Последните три награди са осигурени от Данаил Кръстев – майстор дървостругар в АЕК „Етър”

       Настоящия протокол се съставя в четири еднообразни екземпляра.програмата