програмата
Панаирното изложение - международно участие

Англия
1 2 3 4

Япония
1 2 5

Мароко
1 2 3 4

Румъния
1 2 3 2 3
ДФА „Габровче” – гр. Габрово

1

2

3

4

5

6

Фолклорна група „Здравец” – гр. Габрово

1

2

3

Фолклорна група при НЧ „Паисий Хилендарски-1908”- с. Градница

1

2

3

Духов оркестър - гр. Севлиево

1

2

3

Индивидуални изпълнители

1

2

3

4