програмата
Панаирното изложение

1

2

3

4

5

6

7

„Да фърлим пушка връз небо” – тюфекчийство-демонстрации с гърмежи – Национално дружество „Традиция”

1

2

3

4

5

6

7