програмата
Тържествено откриване

1

2

3

Панаирът бе открит от кмета на Община Габрово г-н Николай Сираков. Г-жа Екатерина Джумалиева – началник Отдел „Музейна дейност и изобразителни изкуства” при Министерство на културата прочете приветствено слово от д-р Тодор Чубанов - зам. министър на културата