програмата
Програма на конференцията
ШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„Народните занаяти - минало, настояще и бъдеще"


Научен ръководител: ст. н. с. д-р Ангел Гоев

3 - 4 септември 2010 г.
Габрово

3 септември

Първо заседание
Председател: ст. н. с. д-р Ангел Гоев

13.00-13.10
Откриване на конференцията
13.10-13.20 Dana Botoroaga, Румъния
Опазване на нематериалното културно наследство - главна цел, предприета в НМК „Астра" Сибиу
13.20-13.30 Шафик Субаи, Мароко
Селската керамика, изработвана от жените в Северно Мароко
13.30-13.40 Мирослав Йорданов и Кина Койчева, Габрово
Занаятите в късноантичното укрепено селище в местността Градище край гр. Габрово
13.40-13.50 Соня Семерджиева, Пловдив
Пловдивските майстори ножари
13.50-14.00 Росица Бинева, Габрово
За ножарството днес и утре. Представяне на Христо Неделев - победител в майсторската надпревара „Ножарство" Етър'2009
14.00-14.10 Румяна Денчева, Габрово
Подковачеството в селата Старо село и Божевци, Сливенско (кр.на 70'те - нач.на 80"те г. на XX в.)
14.10-14.20 Анюта Каменова-Борин, Чипровци
Куюмджийството при турлаците
14.20-14.30 Пенка Тодорова, Карлово
Златарството в Карлово през Възраждането
14.30-14.40 н.с. Биляна Попова, Пловдив
За майсторите часовникари и часовникарския занаят
14.40-14.50 Иглика Мишкова, София
Носталгия в цвят ръжда или възраждане на технологията
14.50-15.00 Иванка Лилова, Габрово
Кошничарството - самобитно занятие на балканджията
15.00-15.20 Кафе пауза


Второ заседание
Председател: проф. д-р Минчо Георгиев

15.20-15.30 Мария Йорданова, Пазарджик
За тъкачката Нина Чолакова
15.30-15.40 Венета Керешка, Троян
Поглед върху развитието на тъкачеството в Троян (началото на XX век - средата на XX век)
15.40-15.50 Величка Илиева, Габрово
Абаджийският занаят в Габровско
15.50-16.00 Надка Василева, Велико Търново
Шиенето на гоблени - най-престижно ръкоделие на търновки през XIX и XX век
16.00-16.10 Цветалин Цветанов, Исперих
Хлебарството - поминък, занаят, професия
16.10-16.20 доц.д-р Людмила Китипова-Попова, Пловдив
Шарланджии от Енина, основоположници на маслопреработвателната промишленост в Стара Загора
16.20-16.30 Йорданка Янчева, Кюстендил
Винарството в Кюстендилски район след Освобождението 1878-1990 г.
16.30-16.40 Красимира Чолакова и Росен Йосифов, Габрово
Соватчилъкът XVIII-XIX век по спомените на един габровец
16.40-16.50 Михаил Стойчев, В. Търново
Пипиниерството в Килифарево, (предварително проучване)
16.50-17.00 Недялка Тодорова, Димитровград
Каикчийството по река Марица в миналото, настоящето и перспективи
17.00-17.10 Вела Лазарова, Габрово
Майсторлък от каруцата до файтон без кон
17.10-17.30
Дискусия

4 септември

Трето заседание
Председател: Иглика Миткова

9.30-9.40 ст.н.с.д-р Ангел Гоев, Габрово
С иждивение еснафско
9.40-9.50 проф.д-р Минчо Георгиев, София
Традиционният лечител - опит за портрет
9.50-10.00 Десислава Вутова, Троян
Балканското изложение в Лондон през 1907 г. и участието на майсторите от Троянския край
10.00-10.10 Креса Стоянова, Перущица
Новопостъпили експонати и някогашната занаятчийска чаршия в Перущица
10.10-10.20 Георги Куманов, Велинград
Занаятите днес - един частен пример
10.20-10.30 доц. д-р Станка Янева, София
Художествените занаяти през погледа на публиката
10.30-10.40 Димитър Василев, София
Занаятите в музея на открито Glentleiten, Бавария
10.40-10.50 Мая Джамбазова, Велико Търново
Генеалогия на габровската котка върху керамичните съдове
10.50-11.00 доц. д-р инж. Елена Захариева- Стоянова, Габрово
Приложение на компютърни програми за запазване елементите от традиционните костюми
11.00-11.10 Станка Димитрова и Жанина Йорданова, Исперих
Занаятите - методическа насоченост към децата от предучилищна възраст
11.10-11.20 Дария Василева, София
Миналото и бъдещето на занаятите през погледа на земляческите организации
11.20-11.40 Дискусия
Снимки от конференцията