програмата
Награждаване на майсторите
1 2 3 4
Г-н Руско Русев - директор на дирекция "Музеи, галерии и изобразителни изкуства" връчва голямата награда "Сребърна хлопка" на Христо Неделев от гр. Карлово - за цялостно представяне и познаване традициите в ножарството Г-н Томислав Дончев - кмет на гр. Габрово връчва Първа награда на Илия Пешев от гр.София - за изработване на копие най-близко до оригинала. Директорът на АЕК "Етър" - ст.н.с. д-р Ангел Гоев връчва Специалната награда на АЕК "Етър" на Павел Неделев от гр.Карлово - за показване на майсторски умения в изработване на нож с традиционни форми от региона, от който е майстора.
Награждаване от спонсорите
1 Наградата за "Най-млад майстор - участник в надпреварата" се присъди на Стоян Иванов от гр.Габрово. По установена вече традиция наградата връчи Андрей Стоянов - майстор ножар в АЕК "Етър".
2 Две поощрителни награди присъжда Кирил Коликов - победител в първата майсторска надпревара на майстори- ножари през 1985 г. и Председател на комисията:
Награда за най-добра изработка на традиционен габровски нож получава Илиян Илев от гр.Габрово.
3 Награда за самобитна ковашка техника, старание и усърдие се присъжда на Петър Генов от гр.Пловдив.
4 Тази година "Наградата на публиката" спечели Стоян Иванов от гр.Габрово
Иконописно ателие при АЕК "Етър" подари на носителя на Голямата награда "Сребърна хлопка" Христо Неделев икона на Исус Христос
Майсторът куюмджия Любомир Дудев от гр. Казанлък подари на всеки един от участниците в състезанието икона на св. Атанас - покровител на ковачите
Всеки един от участниците в състезанието получи бутилка червено вино - специална селекция от винарска изба "Памидово" .
6 Във фоайето на хотел "Странноприемница" бяха представени изработените по време на състезанието ножове.

П Р О Т О К О Л

       Днес, 05.09.2009 г., на основание на Статута за провеждане на майсторска надпревара "Ножарство" жури в състав: Председател: Кирил Коликов - майстор ножар от Пловдив, Андрей Андреев - майстор ножар в АЕК "Етър" и Станчо Станчев - музеен специалист - етнограф прегледа изработените по време на състезанието предмети от участниците:

Петър Генов Пловдив
Илия Пешев София
Павел Неделев Карлово
Христо Неделев Карлово
Стоян Иванов Габрово
Илиян Илев Габрово

       След обстойно обсъждане на точността на изработка на задължителния предмет и на предмет по избор, който съгласно Статута за провеждане на майсторската надпревара, трябва да бъде с характерна форма и украса от съответния регион, от който е участника комисията
       журито РЕШИ:

       Голямата награда "Сребърна хлопка", почетен диплом, парична награда от 800 лв. и право на изложба-базар в Архитектурно-етнографски комплекс "Етър" през 2010 г. се присъжда на Христо Неделев - Карлово - за цялостно представяне и познаване традициите в ножарството.
       Първа награда на Община Габрово в размер на 400 лв. и грамота се присъжда на Илия Пешев - София за - за изработване на копие най-близко до оригинала.
       Специална награда от АЕК "Етър" в размер на 300 лв. се присъжда на Павел Неделев - Карлово - за показване на майсторски умения в изработване на нож с традиционни форми от региона, от който е майстора.

       Благодарение на събрания от спонсори награден фонд с парични постъпления, журито определи и следните награди:
       Награда за "Най-млад майстор - участник в надпреварата" в размер на 200 лева и Диплом се присъжда на Стоян Иванов - Габрово. По установена вече традиция наградата се дава от Андрей Стоянов - майстор ножар в АЕК "Етър".
       Две награди в размер на 150 лева се присъждат от Кирил Коликов - победител в първата майсторска надпревара на майстори ножари 1985 г. и Председател на комисията за:
       - Най-добра изработка на традиционен габровски нож на Илиян Илев - Габрово;
       - Награда за самобитна ковашка техника, старание и усърдие на Петър Генов - Пловдив

Жури:                                                        
Председател: ..............................
/ К. Коликов /

Членове: ..............................
/ Ст. Станчев /
..............................
/ А. Андреев /програмата