програмата
Тържествено откриване

1

2

3

4

5

Панаирът бе открит от директора на АЕК "Етър" ст.н.с. д-р Ангел Гоев. Сред официалните гости бяха д-р Тодор Чубанов- зам. министър на културата,Томислав Дончев- кмет на Община Габрово, д-р Нели Савчева - зам.-кмет "Образование, култура и социални дейности" и Таня Христова - зам.-кмет "Устойчиво развитие". Директорът на дирекция "Музеи, галерии и изобразителни изкуства" към Министерството на културата Руско Русев прочете приветствено слово от Министъра на културата Вежди Рашидов.