програмата
Панаирното изложение

1

2

3

4

5

6

Фолклорна група „Росен здравец” при НЧ ”Съгласие” – гр. Дебелец

1

2

3

4

5

Група за автентичен фолклор от с. Стожер, община Добрич

1

2

3

4

5

Шопски хумор – Дани Чакалова, София

1

Изпълнение на Поля Паскова

1

2

3


програмата