Награждаване на майсторите
1 2 3 4 5

П Р О Т О К О Л

       Днес, 06.09.2008г., на основание на Статута за провеждане на майсторска надпревара “Грънчарство” жури в състав: Председател: ст.н.с д-р Виолета Василчина – Институт за изкуствознание при БАН и членове: Величка Илиева – уредник в АЕК “Етър” и Веселин Дамянов майстор – грънчар прегледа изработените по време на състезанието предмети от участниците:


ВЕСЕЛИН КОВАЧЕВ град СТАРА ЗАГОРА
СИЛВИЯ ТОМАНОВА град СОФИЯ
ТАНЯ СТАНЕВА град ГАБРОВО
ГЕОРГИ ПОПОВ град ЯМБОЛ
ЗАХАРИ ИВАНОВ град СОФИЯ
КРАСИМИР ИВАНОВ град ТРОЯН
НИКОЛАЙ ЙОВКОВ град ТРОЯН
РАЛИЦА ЙОВКОВА град ТРОЯН

       Условията на този конкурс предвиждаха “задължителна” и “свободна” програма. След обстойно обсъждане:
       - на точността и изразителността в изработката на задължителния предмет
       - на представените предмети по избор като техника и естетика
       журито РЕШИ:

       Голямата награда “Сребърна хлопка”, почетен диплом, парична награда от 400 лв. и право на изложба-базар в Архитектурно-етнографския комплекс “Етър” през 2009г. се присъжда на НИКОЛАЙ ЙОВКОВ от град Троян за цялостно представяне в конкурса и отлично познаване на грънчарските традиции. Проявената от него широка амплитуда на точарско майсторство и декоративни умения отстоява необходимостта от продължение на народностните традиции и разкрива възможностите им те да бъдат развивани при съвременни условия.
       Първа награда на Община Габрово в размер на 200 лв. и грамота се присъжда на КРАСИМИР ИВАНОВ от град Троян за демонстрираното изразително точене на грънчарско колело и за убедителната инерпретация на традиционни форми и декорации.
       Награда на АЕК „Етър“ в размер на 150 лева и грамота се присъжда на ВЕСЕЛИН КОВАЧЕВ от Стара Загора за проявеното от него умение в съчетаване на традиционната и съвременната образност.

       Настоящият протокол се съставя в четири еднообразни екземпляра.

Жури:                                                        
Председател: ..............................
/ В. Василчина /

Членове: ..............................
/ В. Илиева /
..............................
/ В. Дамянов /

Награждаване от спонсорите
1 2 3 4 5 6 7


       Благодарение на събрания през годината награден фонд с парични и предметни постъпление журито определи и следните награди:
       Награда от Андрей Стоянов – майстор ножар в АЕК „Етър“ в размер на 100 лева за „най-млад майстор“ се присъжда на РАЛИЦА ЙОВКОВА от град Троян.
       Награда в размер на 150 лева се присъжда на ТАНЯ СТАНЕВА от Габрово за проявено умение в изграждането на традиционни форми, което разширява представата ни за габровското грънчарство.
       Награда в размер на 150 лева се присъжда на ЗАХАРИ ИВАНОВ от София за опитите му за развитие на пластическите начала на народното грънчарство в съвременни художествени форми
       Награда в размер на 100 лева се присъжда на ГЕОРГИ ПОПОВ от град Ямбол за проявени технически и технологични умения в декоративното обогатяване на традиционните форми
       Награда в размер на 100 лева се присъжда на СИЛВИЯ ТОМАНОВА от град София за интерпретация на традиционната ангобна декорация в по-съвременни форми
       Сребърна пластика „Роза“ осигурена от Любомир Дудев - златар от Казанлък се присъжда на РАЛИЦА ЙОВКОВА от град Троян.
       Икона „Исус Христос“ осигурена от иконописното ателие се присъжда на ТАНЯ СТАНЕВА от Габрово.
       И накрая, по една икона с лика на „Св. Спиридон“, покровителя н грънчарите, осигурена от Любомир Дудев - златар от Казанлък за всеки участник в пленера.

Жури:                                                        
Председател: ..............................
/ В. Василчина /

Членове: ..............................
/ В. Илиева /
..............................
/ В. Дамянов /