Панаирното изложение

1

2

3

4

5

6

Фолклорна група “Ахинора” към НЧ “Съзнание” – гр. Исперих

1

2

3

“Български традиционни забраждания” – авторско ревю на Стоян Маринов от гр. Добрич

1

2

3

4

5

Над 30 години професионалните интереси на Стоян Маринов до тласкат да проучва, събира и възстановява женски забраждания и украси от етническите български земи.
Фолклорна група от Кумровец, Хърватия – “Сватбена обредност”
Фолклорна формация “Zipka” – Кумровец, Хърватия представи обичаи характерни за района на Хърватското Загорие.

1

2

3

4

5

6

Обичая "JUTARNJICA" – фрагмент от хърватската сватба. Той се изпълнява сутринта след сватбата. Тогава булката сваля своята корона-венец и символично поставя началото на новия си живот.

7

8

9

10

11

12

13

Oбичая “JURJEVO” – се изпълнява на 23.04. и е свързан с началото на селскостопанската година. Обичаят е съпроводен с ритуали за плодородие и берекет.
Фолклорен ансамбъл “Странджа” – гр. Бургас

1

2

3

4

5