Програма на конференцията
ПОСВЕЩАВА СЕ НА 100 ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛАЗАР ДОНКОВ – СЪЗДАТЕЛЯТ НА ЕТЪРА.

Научен ръководител: ст. н. с. д-р Ангел Гоев

4 - 5 септември 2008 г.
Габрово

4 септември

ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ
Председател: ст. н. с. д-р Ангел Гоев

13.00 - 13.10
Откриване на конференцията
13.10 - 13.20 ст.н.с. д-р Ангел Гоев, Габрово
Музеите на открито и българският им вариант.
13.20 - 13.30 Величка Илиева, Габрово
Лазар Донков – създателят на Етъра.
13.30 - 13.40 Станчо Станчев, Габрово
Изборът на терена за изграждането на Етъра.
13.40 - 13.50 Иванка Лилова, Габрово
Лазар Донков – човекът, донесъл славата на Етъра.
13.50 - 14.00 Мария-Тоска Шкодрева, Габрово
Приятелят и колегата Лазар Донков.
14.00 - 14.10 Анна Станчева, Габрово
Първи срещи с Лазар Донков. Начало на екскурзоводна дейност и комплектоване на фонда в Етъра.
14.10 - 14.25. Prof. Lahlou Abdelati, Мароко
Мароканската керамика – богатство, разнообразие, умения.
14.25 - 14.40 Branka Lovric, Хърватия
Плетене на беленица.
14.40 - 14.55 Barbora Jarošová, Чехия
Изработване на традиционни чорапи в областта Валахия в миналото и днес.
14.55 - 15.30 Почивка


Второ заседание
Председател: ст.н.с. д-р Виолета Василчина

15.30 - 15.40 Симона Христова, София
Панаири и изложения – инструменти за подпомагане участието на занаятчийските предприятия на Общия пазар. (Добри практики за логистична и консултантска подкрепа).
15.40 - 15.50 Ст.н.с. д-р Виолета Василчина, София
За границата между занаятчийската и „академичната” специализация през първото десетилетие на ХХ в. Тандемът Петър-Лука Кънчев.
15.50 - 16.00 Маринела Великова, София
Фолклорната образност в рекламата през първата половина на ХХ век. Няколко примера.
16.00 - 16.10 Марияна Ибришимова-Петрова, Казанлък
Яхнаджийството – един занаят от миналото.
16.10 - 16.20 Ивелина Неделчева, Попово
Поповски занаятчии.
16.20 - 16.30 Анка Радева, Пловдив
„Просто зная, живея”.
16.30 - 16.40 Н.с. Биляна Попова, Пловдив
Старите млади майстори – традиция и съвременност.
16.40 - 16.50 Соня Семерджиева, Пловдив
Неизвестно за известния. (Уста Киро Бучакчи).
16.50 - 17.00 Ст.н.с. д-р Ангел Янков, Пловдив
Ракижийството като занаят.
17.00 - 17.10 Анюта Каменова-Борин, Чипровци
Развитието на грънчарството в Чипровци.
17.10 - 17.20 Мария Миланова, Нина Богданова, Силистра
Традиции при медникарския занаят в Силистра.
17.20 - 17.30 Цветалин Цветанов, Милена Николова, Исперих
Развитие на шивачеството в Исперих през ХХ в.
17.30 - 17.40 Теодора Василева, Исперих
Бъчварството в Исперих.
17.40 - 17.50 Величка Калева, Котел
Тъканият гоблен – продължител на килимарската традиция в Котел.
17.50 - 18.00 Величко Атанасов, Тутракан
Традиционни риболовни техники.
18.00 - 18.15
Разисквания.

5 септември

Трето заседание
Председател: ст.н.с. д-р Ангел Янков

09.30 - 09.40 Катя Терзиева, Казанлък
Казанлъшки ли е произходът на гайтанения чарк?
09.40 - 09.50 Росица Бинева, Габрово
За дървото и неговата магия. Представяне на Георги Мицов – носител на „Сребърна хлопка” от майсторската надпревара по копаничарство.
09.50 - 10.00 Величка Илиева, Габрово
„Че се хубаво премени, премени още накичи“.
10.00 - 10.10 Десислава Димитрова, Русе
Работата с маниста – от традиционното изкуство към модерен занаят.
10.10 - 10.20 Люба Цанева, Трявна
За майсторите на триптихи от Трявна.
10.20 - 10.30 Даниела Дабкова, Трявна
Тухларството в Тревненско в началото на ХХ век.
10.30 - 10.40 Петя Шиварова, Средец
Чешмите в Странджа – българска или турска традиция. (по проучвания в Община Средец и област Къркларели (Лозенград) - Турция.
10.40 - 10.50 Ирина Витлянова, Даниел Руменов, Шумен
Последните занаятчии в с. Черноглавци (по материали от теренни проучвания).
10.50 - 11.10 Почивка


Четвърто заседание
Председател: н.с. Биляна Попова

11.10 - 11.20 Румяна Денчева, Габрово
За един самобитен резбар върху кост и рог.
11.20 - 11.30 Мария – Тоска Шкодрева, Габрово
Кираджийство и кърджийство в стопанското развитие на Габрово и региона.
11.30 - 11.40 Вела Лазарова, Габрово
Шапкарството – европейски повей в градска среда.
11.40 - 11.50 Силвия Йовевска, Троян
Грънчарството в Троянско – традиция и съвременност.
11.50 - 12.00 Венета Керешка, Антон Сомлев, Троян
Тъкачеството и бояджийството в Троянско – занаяти с вековни традиции.
12.00 - 12.10 Десислава Джиговска, Троян
Някои аспекти от развитието на медникарството в Троянския край според спомените на з.д.н.к. Найден Тотев.
12.10 - 12.20 Добрина Берова, Ямбол
Хляб наш насъщний. (Хлебарството в Ямбол).
12.20 - 12.30 Мария Йорданова, Пазарджик
Плетене на рогозки.
12.30 - 12.40 Ст.н.с. д-р Ангел Гоев, Габрово
Сакралното покровителство на занаятите.
12.40 - 13.00 Разисквания и закриване.