Откриване изложба-базар "Копаничарство" - автор Георги Иванов Мицовски – с. Борован

1

2

3

4

5

Лазар Урумов

      Роден на 31.08.1947г. в с. Борован, обл. Врачанска.
      С художествена обработка на дърво се занимава от 1980 година. По-късно открива копаничарството. През 1992 година става член на ЗМНХЗ. Изработва всички традиционни изделия: овчарски чаши, лъжичници, лъжици, кутели. Сам си прави и инструментите за работа.
      Участва в регионални, национални и международни изложби. Дарява свои изделия на във фонд “1300 години България”. В дните на V Международен панаир на народните занаяти е поканен да участва в майсторска надпревара “Копаничарство”, където печели Голямата награда “Сребърна хлопка”

Координати:
Гр. Бяла Слатина 3200
Ул. Димитър Благоев 112, ет.4, ап.17
GSM 0888137387

      В миналото при липсата на метални и порцеланови съдове и високите цени на вносните, в условията на затворено, самозадоволяващо се стопанство, основният материал за производство са дървото и глината.
      Почти всяко селско домакинство само произвежда най-необходимите прибори и посуда: лъжици, пахари, копани и др. Това вършат мъжете. По-едрите и изискващи особени умения предмети като култови копанки, корита и жлебове за транспортиране и първична обработка на гроздето се изработват от майстори – копаничари. Във врачанския край има компактна група такива майстори в селата Мраморен и Лиляче. Те са власи - вретенари.
      Вретенари се наричат защото този артикул представлява голяма част от тяхното производство, но те изработват всички видове предмети от дърво за домашния бит.
      Като много наши занаяти, едновременно с чистата си функционалност, копаничарството много скоро излиза извън рамките на практичните нужди и се обособява като художествено- приложен занаят. Художествените занаяти са творческо пресъздаване на традициите.
      В копаничарството се използват малко на брой, примитивни, но прецизно изработени режещи инструменти - тесла, барда, изнемала и т.н.