Заданието
Изработване на задължителен съд и на предмет по избор.

Original
Задължителният съд е "кладенчова чаша" от фонда на Специализиран музей на занаятите - гр. Троян.

Предмета по избор трябва да е традиционен за района на работа на майстора.
Майсторите участници в състезанието

Георги Иванов Мицовски
Георги Иванов Мицовски,
гр. Бяла Слатина

Георги Цветанов Стоилов
Георги Цветанов Стоилов,
гр. Враца

Огнян Николов Кръстев
Огнян Николов Кръстев,
гр. Враца

Николай Илиев Ненков
Николай Илиев Ненков,
гр. Габрово

Моменти от състезанието


П Р О Т О К О Л

       Днес, 08.09.2007г., на основание на Статута за провеждане на майсторска надпревара "Копаничарство" жури в състав:

       Председател:
ст.н.с.д-р Надежда Тенева - етнограф - ЕИМ-БАН
       и членове:
Верослав Цветков - майстор-копаничар
Антон Сомлев - уредник в Музея на занаятите - гр. Троян,

прегледа изработените по време на състезанието предмети от участниците:

Огнян Николов Кръстев - гр.Враца
Георги Иванов Мицовски - гр. Бяла Слатина
Георги Цветанов Стоилов - гр.Враца
Николай Илиев Ненков - гр. Габрово

       След обстойно обсъждане на точността на изработка на задължителния предмет и на предметите по избор като техника и естетика, комисията

       РЕШИ:

       Голямата награда "Сребърна хлопка", почетен диплом, парична награда от 400 лв. и право на изложба-базар в Архитектурно-етнографски комплекс "Етър" през 2008г.. се присъжда на Георги Иванов Мицовски - гр. Бяла Слатина - за цялостно представяне и познаване традициите в копаничарството.
       Първа награда в размер на 200 лв. и грамота се присъжда на Николай Илиев Ненков - гр. Габрово - за изработване на копие най-близко до оригинала.
       Специалната награда на в Архитектурно-етнографски комплекс "Етър" в размер на 150 лв. се присъжда на Георги Цветанов Стоилов - гр.Враца за проявена сръчност и търсене на съвременно звучене на изработения предмет по избор.
       Настоящия протокол се съставя в четири еднообразни екземпляра.

Жури:                                                        
Председател: ..............................
/ ст.н.с.д-р Н. Тенева /

Членове: ..............................
/ В. Цветков /
..............................
/ А. Сомлев /

Награждаването на майсторите
1


Г-н Руско Русев - директор на дирекция "Музеи, галерии и изобразителни изкуства" връчва голямата награда "Сребърна хлопка" на Георги Иванов Мицовски - гр. Бяла Слатина - за цялостно представяне и познаване традициите в копаничарството

2


Инж. Богомил Белчев - кмет на Община Габрово, домакин на вечерта на майстора, връчва Първа награда на Николай Илиев Ненков - гр. Габрово - за изработване на копие най-близко до оригинала

3


Директорът на АЕК "Етър" - г-жа Пенка Колева връчва Специалната награда Георги Цветанов Стоилов - гр.Враца за проявена сръчност и търсене на съвременно звучене на изработения предмет по избор

4


От 1994г. в състезанията провеждани в АЕК "Етър", наградата за млад майстор се дава неизменно от Иванка Стоева - майстор тъкани и плетиво - гр. Троян. Награда за млад майстор тази година се присъжда на Николай Илиев Ненков - гр. Габрово

5


Тази година се учреди "Награда на публиката". След гласуване, проведено по време на коктейла, наградата за най-нетрадиционно и нестандартно представяне се присъди на Огнян Кръстев - гр. Враца

6


Иконописно ателие при АЕК "Етър" подари на носителя на Голямата награда "Сребърна хлопка" Георги Мицовски икона на Св. Йосиф