Откриване изложба-базар "Ковано желязо" - автор Лазар Урумов – гр. Пловдив

1

2

3

4

5

Лазар Урумов е победителят от майсторската надпревара "Ковано желязо" проведена в дните на ІV международен панаир на народните занаяти "Етър 2006".
Изложбата бе открита от Благой Попов - майстор бакърджия, член на Оперативното бюро на панаира и Пенка Колева - директор на АЕК "Етър".

Лазар Урумов       Лазар Урумов е потомствен ковач,майстор на ковано желязо и металопластика.
      Роден е в Пловдив на 06.07.1956 г. Завършва средно образование в СПТУ “Антон Иванов”, специалност – ковано желязо. Със занаята се занимава сериозно от 25 години. Работи като чирак от 1982 до 1985 г. Първите му учители са майсторите Лазар Църев и Ангел Любенов – хора с богата фантазия и златни ръце, които заедно с баща му разкриват пред него тайнството на умението с ръце да съживяваш желязото и да твориш изящество и красота.
      През 1985 г. защитава майсторско свидетелство към Задругата на майсторите на народни художествени занаяти – София.
      До 1989 г. работи заедно със своя учител Лазар Църев, а от 1989 г. до 1996 г. работи съвместно с Димо Димов.
      От 1996 до 1999 година работи по специалността си – ковано желязо и металопластика в Лимасол (Кипър). Има 4 последователни участия на панаири в гр. Никозия (Кипър) и едно участие в Сирия. Повечето изделия се продават за Англия, Америка, Кувейт, Сирия и Кипър. В Кипър работят заедно с Иван Ганев и Благой Попов.
      От 2002 до 2004 г. обучава деца от Франция по програмата на ЕС за възобновяване на занаятите.
      През 2006 година Лазар Урумов е поканен да участва в майсторска надпревара “Ковано желязо”, проведена в АЕК “Етър” по време на Четвъртия международен панаир на народните занаяти.
      През ръцете на прочутия пловдивски майстор сигурно са минали стотици хиляди предмети и пластики, всеки от които изваян с много усет, любов и вдъхновение. Вложил е частица от себе си, от своята духовна същност. Като приказка звучат неговите невероятни композиции, получени от играта на огъня и чука. Тук няма имитации на стари майстори. Това е неговият свят – изолиран от суета, в самотен диалог със желязото, вглъбен в съзидание и себераздаване.
      Лазар Урумов не прави предварителни проекти, неговите произведения се раждат по вътрешен усет, спонтанно и непосредствено, в хода на работата. За това се изисква познаване в тънкости на занаята и развит естетически усет, които той притежава

Из “За един съвременен майстор-ковач, за занаята и за още нещо”
Соня Семерджиева – РЕМ Пловдив,
сб. “Народни занаяти – минало, настояще, бъдеще”, т.ІІ, Г-во, 2006 г.

Изложби
      * Множество участия в колективни изложби в България, между които и националните изложби в Орешак – Троян; Импресия – Международен пловдивски панаир и др.
      * Множество участия в колективни изложби в Талин (Естония) (1989), Никозия (Кипър) (1996-1999), Сирия (1999) и др.
      * Юбилейна изложба “Ковано желязо и металопластика” в Етнографски музей – Пловдив (2006)

Награди
      * Първа награда за млад майстор – Велико Търново (1985)
      * Четири първи награди – Естония (1989)
      * Награден със почетния знак на ковачите в Естония (1989)
      * Множество награди, между които и от националните изложби в Орешак – Троян (1990, 1991, 2000)
      * Голямата награда “Сребърна хлопка” от майсторската надпревара “Ковано желязо”, проведена в дните на ІV Международен панаир на народните занаяти “Етър 2006”


Контакт: 032/ 697 857; 032/ 779 492; GSM 0898 99 75 93 Лазар Урумов
      e-mail: ironworks@hotmail.com; wroughtiron@mail.bg