През своето многовековно съществуване българският народ е практикувал занятия, за направа на оръдия на труда и предмети за битово потребление. Различните домашни дейности, наследени от предците, се обогатяват като приемат творческите възможности и изпълнителското майсторство на народа. Домашното производство е едно от гнездата, където се заражда, разраства и укрепва спецификата на българската традиционна култура.
     Народните умения - плод на мъжките и женски ръце са многообразни.
     По време на Международния панаир на народните занаяти, ние представяме някои от тях.

Пушене на сливи

     В експонираното на територията на музея "сушило за сливи" по време на панаира ще се сушат (опушват) сини сливи, от които всеки може да вкуси.

пушене на сливи #1

пушене на сливи #2

пушене на сливи #3

пушене на сливи #4

       
Плетене на беленица
пушене на сливи #1

пушене на сливи #2

пушене на сливи #3

Боядисване с растителни багрила

     Багрилата извлечени от растенията са с невероятна красота. Те могат да бъдат доста наситени или пък едва доловими с леки приглушени тонове. От едно растение могат да бъдат извлечени до 15-20 нюанса. За багрилен материал могат да бъдат използвани - корени, кори, листа, стебла и цветове.
     За да се получат различни цветове, преждата трябва да бъде стипцована. За целта най-често се използва алуминиев, меден и железен сулфат (стипца, син и зелен камък). Багри се също в кисела и алкална киселина.
     Багренето с растения е доста дълъг процес, но резултатите, които се получават си заслужават търпението.

1

2

3

       
Работа с гайтан
1

2