Заседание

2

2

2

2

2


1

Програма на конференцията
Научен ръководител: ст. н. с. д-р Ангел Гоев

5 септември 2007 г.


Първо заседание
Председател: ст. н. с. д-р Ангел Гоев

13.00 - 13.10
Откриване на конференцията
13.10 - 13.20 ст.н.с. д-р Ангел Гоев, Габрово
Конферентното научно изследване на народните занаяти.
13.20 - 13.30 Жерар Шамбел, Франция
Презентация на гр. Перн льо Фонтен.
13.30 - 13.40 Симона Христова, София
Възстановяване на организациите за самоуправление в занаятчийството - Европейски модел.
13.40 - 13.50 Елена Георгиева, Ловеч
Народните занаяти в сборниците на Нейчо Рашков.
13.50 - 14.00 Иванка Лилова, Габрово
Майсторът-кантарджия Пройно Димитров от с. Йовчевци, Габровско.
14.00 - 14.10 ст. н. с. д-р Светла Богданова, София
За майсторите на кладенци и чешми.
14.10 - 14.20. н. с. Биляна Попова, Пловдив
Щрихи от портрета на майстора, инструменталиста и учителя Дафо Трендафилов.
14.20 - 14.30 Соня Семерджиева, Пловдив
"...Се се зима, салте занаят на човек се не взима"
14.30 - 14.40 Даниела Дабкова, Трявна
Резбарят Цаню Нейков Ковачев (Сърцето ме тегли да режа).
14.40 - 14.50 Лидия Горанова, Трявна
Тефтер на Кожухарския еснаф в Трявна 1843-1879.
14.50 - 15.00 Магда Милчева, Розалина Гогова, Хасково
Един древен занаят и една модерна жена.
15.00 - 15.30 Почивка
Откриване изложба "Ковано желязо" на миналогодишния победител в майсторската надпревара.

Второ заседание
Председател: ст.н.с. д-р Светла Богданова

15.30 - 15.40 Ани Радева, Пловдив
Един живот отдаден на тъкането.
15.40 - 15.50 Пламен Ечков, Ловеч
75 години от началото на ръкавичарския занаят в Ловеч.
15.50 - 16.00 Цветалин Цветанов, Исперих
Сиренарството в Лудогорието.
16.00 - 16.10 Сашка Бизеранова, Видин
Някои данни за златарството във Видинския край.
16.10 - 16.20 Мирослав Тошев, Омуртаг
Бележки за кожарския занаят в гр. Осман пазар през ХІХ в.
16.20 - 16.30 Анюта Каменова - Борин, Чипровци
Грънчарството в Чипровци.
16.30 - 16.40 Росица Бинева, Габрово
Въглищарството в Габровско края на ХІХ началото на ХХ в.
16.40 - 16.50 Мария Йорданова, Батак
Налбантството в Батак в края на ХІХ и началото на ХХ в.
16.50 - 17.00 Величка Илиева, Габрово
Самарджийството в Габровско.
17.00 - 17.10 Нина Богданова, Силистра
Развитие на занаятите в Силистра в края на 40 и 50 - те години на ХХ .
17.10 - 17.20 Росен Чолаков, Маргарита Миланова, Силистра
Домашните занаяти - част от поминъка на Добруджа.
17.20 - 17.30 Петя Шиварова, Средец
Съвременните домашни занаяти. (По материали от Западна Странджа)
17.30 - 17.40 Надка Василева, В. Търново
Занаятчийската продукция от Търново по пазарите на Европа. (По образци от фонда на В. Търновския музей)
17.40 - 17.50 Румяна Денчева, Габрово
Габровското присъствие на страниците на албум "Строителна България".
17.50 - 18.00 Вела Лазарова, Габрово
Участие на занаятчии от Габрово в Българското опълчение.
18.00 - 18.10 ст.н.с. д-р Виолета Василчина, София
Традиционен занаят-художествена манифактура в български условия 19-20 в.
18.10 - 18.20 Helenа Cviklova, Чехия
Занимания за деца, свързани с народните занаяти във Валашкия музей на открито Рожнов, Чехия
18.30
Разисквания и закриване.