През своето многовековно съществуване българският народ е практикувал занятия, за направа на оръдия на труда и предмети за битово потребление. Различните домашни дейности, наследени от предците, се обогатяват като приемат творческите възможности и изпълнителското майсторство на народа. Домашното производство е едно от гнездата, където се заражда, разраства и укрепва спецификата на българската традиционна култура.
     Народните умения - плод на мъжките и женски ръце са многообразни.
     По време на Международния панаир на народните занаяти, ние представяме някои от тях.

"Люлякови баби", с. Люляково, обл. Бургас
Баби

 

Баби

 

Баби

 

Боядисване с растителни бои
Боядисване

 

Боядисване

 

Боядисване

 

Пушене на сливи
Пушене на сливи

Пушене на сливи

Пушене на сливи

Пушене на сливи #4

Плетене на беленица
Плетене на беленица

Плетене на беленица