Заседание

1

2

3

4

Програма на конференцията
Научен ръководител: ст.н.с. д-р Виолета Василчина

1 септември 2006 г.


Първо заседание
Председател : ст.н.с. д-р В.Василчина
10.30 Откриване на конференцията
Етнично и традиционно - съвременна проблематика

ст.н.с. д-р Станка Янева,  ЕИМ при БАН, София
Консуматори на етническото: стереотипи
Бранка Ловрик,  Музей на открито "Старо село", Хърватия
Традиционните занаяти в северозападната област на Хърватското Загорие
Елена Водинчар, Галина Манолова,  ЕИМ при БАН, София
Традиционните занаяти при българските преселници в Бесарабия

Общи процеси в развитието на традиционните занаяти

Росен Чомаков,  РИМ , Силистра
Развитие на занаятите в района на Силистра от края на ХІХ и началото на ХХ век
Георги Куманов,  ИМ, Велинград
Занаятите в Чепинския край
д-р Евгения Иванова,  РИМ , Стара Загора
Циганските занаяти в Старозагорско - края на ХІХ и началото на ХХ век
Мирослав Тошев,  ИМ , Омуртаг
Опис на занаятчийски имот от 1888 г. в гр. Осман пазар

Второ заседание
Председател : ст.н.с. д-р Станка Янева

Още за отделните традиционни занаяти през ХІХ - ХХ век

Д. Берова,  РИМ , Ямбол
От караджейката до огнената мелница / Воденичарството в Ямболско/
доц. д-р Екатерина Керемидарска,  РИМ, Кюстендил
Грънчарството в Средна Западна България
Соня Семерджиева,  ЕМ, Пловдив
За един пловдивски ковач, за занаятите - още нещо
Цветалин Цветанов,  ИМ, Исперих
Железарството - един отмиращ занаят на територията на Община- Исперих
Юлиана Шулекова,  РИМ, Габрово
Казаслъкът - един рядък занаят
Магда Милчева, Розалина Гогова,  РИМ, Хасково
Медникари в Хасково

Трето заседание
Председател: д-р Ангел Янков

Многото лица на традиционния текстил

Райна Каблешкова,  ЕМ, Пловдив
Копривщенските плъсти - старинен домашен занаят
Ася Николова,  НМ "Христо Ботев" , Калофер
Калоферската дантела
Ани Радева,  ЕМ, Пловдив
Тъкачки от две поколения
Величка Калева,  ИМ, Котел
Килимарството в Котел - минало , настояще и бъдеще
Анюта Борина, ИМ, Чипровци;  Ирина Станчева, РИМ, Шумен
Чипровските килими - традиция и съвременност

Условните граници на традиционните занаяти

Иглика Мишкова, Румяна Данова, ЕИМ при БАН, София
Майсторите на маски, един нов занаят
Иван Бъчваров,  ИМ, Горна Оряховица
Черварството един изчезнал занаят
Величка Илиева,  АЕК "Етър", Габрово
За сапуна и сапунджийството в Габровско
д-р Ангел Янков,  ЕМ, Пловдив
Ракиджийството в Пловдивско
Вела Лазарова,  Габрово
Кафенето - габровската борса

Четвърто заседание
Председател: Румяна Данова

Съврменния поглед - традиционните занаяти днес

Биляна Попова,  ЕМ, Пловдив
Съвременни аспекти от живота и работата на майстора на музикални инструменти
Росица Бинева,  АЕК "Етър", Габрово
Майсторските надпревари в Етъра - "облог" или поглед към съвременното състояние на народните занаяти
Иванка Лилова, Пенка Колева,  АЕК "Етър", Габрово
Панаирът на народните занаяти в Етъра - професионализъм без академизъм
Румяна Денчева,  АЕК "Етър", Габрово
Документалния фонд на отдел "Занаяти" в АЕК "Етър", Габрово
ст.н.с. д-р Виолета Василчина ,  София
Могат ли да се развиват традиционните занаяти днес?