Панаирното изложение

1

2

3

4

Фолклорен състав от гр. Прешов, Словакия

1

2

3

4

5

6

Състав от гимназията в гр. Тун, Швейцария

1

2

3

Ансамбъл "Загоре", гл. худ. ръководител Васил Герлимов, Стара Загора

1

2

3

4

5

6