През своето многовековно съществуване българският народ е практикувал занятия, за направа на оръдия на труда и предмети за битово потребление. Различните домашни дейности, наследени от предците, се обогатяват като приемат творческите възможности и изпълнителското майсторство на народа. Домашното производство е едно от гнездата, където се заражда, разраства и укрепва спецификата на българската традиционна култура.
     Народните умения - плод на мъжките и женски ръце са многообразни.
     По време на Международния панаир на народните занаяти, ние представяме някои от тях.

Плетене на кошове, панери

     Повсеместно ръчно домашно производство е плетенето на кошници, кошове, кошери ... използва се еластичността на някои дървесни видове, като повет, върбови пръчки, лесково дърво. С тях се задоволяват различните нужди от съдове: кошници за предене, кошници за сливи, ябълки, шиник, лъжичник, житен кош, брашнен кош, пчелен кошер и др. По време на панаира майсторът кошничар показва плетене на кошове от цепени лескови пръчки.

плетене на кошове и панери #1

 

плетене на кошове и панери #2

 

плетене на кошове и панери #3

 

плетене на кошове и панери #4

 

плетене на кошове и панери #5

 

плетене на кошове и панери #6

 

плетене на кошове и панери #7

 

плетене на кошове и панери #8

 

Плетене на беленица
плетене на беленица #1

плетене на беленица #2

плетене на беленица #3

Боядисване с естествени багрила
боядисване #1

боядисване #2

боядисване #3