Заданието
Изработване на задължителен съд и на предмет по избор.

Original
Задължителният съд е лъжичник - от фонда на Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство - гр.Трявна.

Предмета по избор трябва да е традиционен за района на работа на майстора.
Майсторите участници в състезанието

Боян Колев
Боян Колев,
гр.Сопот

Димитър Димитров
Димитър Димитров,
гр.Карлово

Георги Русинов
Георги Русинов,
гр.Габрово

Георги Стоилов
Георги Стоилов,
гр.Враца

Иван Чешмеджиев
Иван Чешмеджиев,
гр.Русе

Мадлен Пенчева
Мадлен Пенчева,
гр.Трявна

Огнян Ангелов
Огнян Ангелов,
гр.Дебелец

Огнян Кръстев
Огнян Кръстев,
гр.Враца

Стефан Митев
Стефан Митев,
гр.Габрово

Веселин Димитров
Веселин Димитров,
гр.Габрово

Заседанието на журито
1

Настъпи моментът майсторите да представят своите творения пред компетентното жури.

2

Творбите са наистина фантастични, почти не различаващи се от оригинала.

3

Творбите се аранжират във фоайето на хотел "Странноприемница".


П Р О Т О К О Л

       Днес, 03.09.2005г., на основание на Статута за провеждане на състезание пастирска дърворезба и решение на Организационния комитет на панаира, проведено на 07.07.2005г., жури в състав:
       Председател:
ст.н.с д-р Надежда Тенева - заместник - директор на ЕИМ - БАН
       и членове:
Цветомир Минчев - майстор дърворезбар;
Росица Бинева - уредник отдел "Занаяти" - АЕК "Етър", прегледа изработените предмети по време на състезанието:
След обстойно обсъждане на точността на изработка на задължителния съд и на предметите по избор като техника и естетика, комисията

РЕШИ:

       Голямата награда "Сребърна хлопка", почетен диплом, парична награда от 400 лв. и право на изложба-базар в Архитектурно-етнографски комплекс "Етър" през 2006г.. се присъжда на Мадлен Минчева Пенчева - гр. Трявна - за цялостно представяне.
       Първа награда в размер на 200 лв. и грамота се присъжда на Иван Илиев Чешмеджиев - гр. Русе - за най-добре изработен предмет по задължителната програма на конкурса.
       Специалната награда на в Архитектурно-етнографски комплекс "Етър" в размер на 150 лв. се присъжда на Веселен Петров Димитров - за проявена сръчност и за артистичност в интерпретацията.
       Поощрителна награда в размер на 100 лв. за интерпретация на традиционна форма се връчва на Димитър Мичев Димитров - гр. Карлово.
       От 1994г. в състезанията провеждани в Архитектурно-етнографски комплекс "Етър", наградата за млад майстор се дава неизменно от Иванка Стоева - майстор тъкани и плетиво - гр. Троян. Награда за млад майстор тази година се присъжда на Стефан Йорданов Митев - гр. Габрово
       Настоящия протокол се съставя в четири еднообразни екземпляра.

Жури:                                                        
Председател: ..............................
/ ст.н.с д-р Н. Тенева /

Членове: ..............................
/ Цв. Минчев /
..............................
/ Р. Бинева /

Награждаването на майсторите
1

Господин Евгений Сачев - директор на Национален център за музеи и галерии и изобразителни изкуства връчва голямата награда "Сребърна хлопка".

2


Инж.Богомил Белчев - кмет на Община Габрово, домакин на вечерта на майстора, връчва Първа награда на Иван Чешмеджиев.

3


Директорът на АЕК "Етър" - госпожа Пенка Колева връчва Специалната награда за проявена сръчност и артистичност на Веселин Димитров от Габрово.

4


Поощрителната награда се връчва от председателя на журито ст.н.с д-р Надежда Тенева.

5


От 1994г. в състезанията провеждани в АЕК "Етър", наградата за млад майстор се дава неизменно от Иванка Стоева - майстор тъкани и плетиво - гр. Троян. Награда за млад майстор тази година се присъжда на Стефан Йорданов Митев - гр. Габрово

6 7 8 9 10

Останалите участници в състезанието получиха грамоти от организаторите на състезанието и парична сума от Цветомир Минчев (майстор-дърворезбар в АЕК Етър) и Вергил Варджийски (Център за народни художествени занаяти - гр.София)