Заседание

1

2

3

4

5

6

Програма на конференцията
Научен ръководител: д-р Ангел Гоев

1 септември 2005 г.


доц. Кръсте Богоевски, Р.Македония
За някои селски занаяти в Берковско
Роман Арпад, Ерика Вас, Унгария
Занаяти и занаятчии в Унгарския музей на открито
доц. д-р Симеон Недков, София
Народните занаяти в музеите на открито
Станчо Станчев, Пенка Колева, Габрово
Съхраняване на народните занаяти и оживяване на музейната експозиция в АЕК "Етър" - Габрово
Ваня Йорданова, Смолян
За някои занаяти в Широколъшко
Георги Куманов, Велинград
Традиционни занаяти в Северозападните Родопи. Минало и съвременност
Мирослав Тошев, Омуртаг
Бележки за развитието на занаятите в гр. Осман пазар (Омуртаг) до Възраждането
Добрина Берова, Ямбол
Занаятите в Ямболско
Екатерина Пейчинова, Батак
Занаятите в живота на батачани в края на ХІХ до средата на ХХ в.
Цветана Манова, Перник
Маската в Средна Западна България. Между занятието и занаята
ст.н.с., д-р Георги Граматиков, Хасково
Халваджийският занаят
Соня Семерджиева, Пловдив
Тюфекчийският занаят в Пловдив в края на ХVІІІ и първата половина на ХХ в.
Даниела Ганчева, Разград
Грънчарството в Разградско. Традиция и съвременност
Параскева Стоянова, Търговище
Абаджийският занаят в Търговишко през ХІХ - ХХ в.
Спаска Паскова, Гоце Делчев
Звънчарството и домашното тъкачество в Гоцеделчевски район.
Традиции, възможности и Йорданка Цветкова, Смолян
Занаятчийските девически училища в Чепеларе и Устово през 30 - 40-те години на ХХв.
Петя Шиварова, Средец
За калайджиите и калайдисването. Опит за етнографско изследване
Биляна Попова, Пловдив
Особености в развитието на занаята музикални инструменти
Величка Илиева, Габрово
Тепавичарството в Габровско. Развитие и упадък
Юлиана Шулекова, Габрово
Шарланджийството в Габрово
Мария Йорданова, Батак
Кацарството в Батак. Един още жив занаят
Румяна Денчева, Габрово
Кринчарството в Габровско
Иванка Лилова, Габрово
Виларството в Габровския Балкан
Димитър Църпев, Батак
Обработката на лен - традиционен домашен занаят в Батак
Цветалин Цветанов, Исперих
Условия за развитие на тъкачеството през ХХ в. в Лудогорието
д-р Евгения Иванова, Ст. Загора
Цигански занаяти в Старозагорско
Нели Цонева, Павликени
Развитие на занаятите в Павликени
Динка Ангелова, Христина Женкова, Ямбол
Ямболските кебета
Росен Чолаков, Силистра
Разнообразието на тъканите в Силистренско. От фонда на Етнографския музей
Стоян Георгиев, Пазарджик
На границата между Средногорието и Тракия. Характерни особености при изработването на традиционно облекло в с. Овцеполци
н.с. Веска Спасова, Кюстендил
Традиция и приемственост в творческата изява. (Сръчните ръце на две българки от Кюстендилския край)
Теодора Василева, Исперих
За един самобитен майстор каменоделец
д-р Ана Игнатова, Велико Търново
Веялките на Никола Самоук и неговите последователи
Тянка Минчева, Велико Търново
Архивното наследство на Тодор Николов за занаятите във Велико Търново през Възраждането
Красимира Чолакова, Габрово
Хрониката на рода Кехлибареви за занаятите в Габрово в края на ХVІІІ-ХІХв.
Лили Шулева, Пазарджик
Касички за милостиня на занаятчийските сдружения от фонда на Исторически музей - Пазарджик
Вела Лазарова, Габрово
От занаята до фирмата
Венета Георгиева-Козарева, Габрово
Занаятите - нови проекции. Социокултурни и комични интерпретации
н.с. Татяна Цанкова, Габрово
Габровските "хумористични" сувенири като част от туристическата атракция на града
Росица Бинева, Габрово
Използване на интернет пространството за представяне на народните занаяти. Опитът на АЕК "Етър" - Габрово
д-р Ангел Гоев, Габрово
Занаятчийски народни вярвания