Северняшки ансамбъл, Плевен

1

2

3

4

5

6

Международен младежки фестивал на партньорските градове

1

2

3

4

5