Заданието
Original


Г-жа Иванака Стоева, член на журито, представя задължителния състезателен предмет - чорапи от с. Агатово, Севлиевско (от фонда на АЕК "Етър")
Майсторите участници в състезанието

1
Йотка Халачева
гр. Карлово

1
Донка Костова
гр. Габрово.

1
Тотка Атанасова
гр. Габрово

1
Ваня Петрова
гр. Габрово

1
Лиляна Георгиева
гр. Г. Оряховица

1
Параскева Стоянова
гр. Търговище

1
Радка Илиева
с. Водица
община Попово

1
Магда Милчева
гр. Хасково

Работни моменти от състезанието

1

2

3

4

5

6

7

8

Сътвореното от майсторите
1 2
Заседанието на журито

П Р О Т О К О Л

       Днес, 5.09.2004 г., на основание на Статута за провеждане на състезание по ръчно плетиво и решение на Организационния комитет на панаира, проведено на 6.08.2004 г., жури в състав:
       Председател: ст.н.с д-р Виолета Василчина - БАН
       и членове:
Иванка Стоева - майстор "Плетиво и тъкани" и
Величка Илиева - уредник отдел "Бит" при АЕК "Етър"
прегледа изработените по време на състезанието предмети от участничките:
1. Лиляна Йорданова Тодорова от Горна Оряховица
2. Ваня Иванова Петрова от Габрово
3. Тотка Георгиева Атанасова от Габрово
4. Донка Пенкова Костова от Габрово
5. Йотка Койчева Халачева от Карлово
6. Параскева Христова Стоянова от Търговище
7. Радка Тодорова Георгиева от с. Водица, област Търговище
8. Магда Николова Милчева от Хасково
След обстойно обсъждане на точността на изработка на задължителния предмет и на предметите по избор като техника и естетика, комисията

РЕШИ:

       Голямата награда "Сребърна хлопка", почетен диплом, парична награда от 400 лв. и право на изложба-базар в АЕК "Етър" през 2005 г. се присъжда на Радка Тодорова Илиева, с. Водица, област Търговище - за цялостно представяне.
       Поощрителна награда в размер на 200 лв. и грамота се присъжда на Донка Пенкова Костова, от Габрово за най-добре изработен предмет по задължителната програма на конкурса.
       Специалната награда на АЕК "Етър" в размер на 200 лв. по повод 40 годишнината на музея се присъжда на Йотка Койчева Халачева, от гр. Карлово - за проявена сръчност и за артистичност в интерпретацията на традиционното плетиво.
       Настоящия протокол се съставя в четири еднообразни екземпляра.

Жури:                                                        
Председател: ..............................
/ ст.н.с д-р В.Василчина /
Членове: ..............................
/ Ив. Стоева /
..............................
/ В. Илиева /

Награждаването на майсторите
1
Ст.н.с. д-р Виолета Василчина, председател на журито, обявява наградените майсторки
2
В очакване на наградите
3
Обяваване на носителят на голямата награда "Сребърна хлопка"
4
Министърът на културата Б.Абрашев връчва голямата награда "Сребърна хлопка" на Радка Илиева
5
Обявяване наградата за най-добре изработен задължителен предмет
4
Донка Костова получава наградата за най-добре изработен предмет по задължителната програма на конкурса
5
Йотка Халачева получава специалната награда на АЕК "Етър" по повод 40 годишнината на музея
5
Наздравица за фантастичните майсторки