Тържественото откриване на панаира
1

2

3

4

5

6

7

8

Представяне на групи от Балканския младежки фестивал
r1

r2

r3

r4

r5

r6

r7

r8

r9

r10

r11

r12

r13

r14

r15

r16

Инструментален състав от Стокхолм
1

2

3

4

5

6

   
Изпълнител на гайда от Шотландия
1

2

3

4